Як складати робочу програму з предметів

Як складати робочу програму з предметів

Робоча програма — документ, відповідно до якого педагог організовує свою викладацьку діяльність. Складанням робочої програми зазвичай займається вчитель, який згодом буде по ній працювати. Як же правильно скласти робочу програму?

Вам знадобиться

- Навчальні стандарти;
- Підручник;
- Методична література;
- Комп’ютер.

Інструкція

 1. Складайте робочу програму в друкованому варіанті, використовуючи для цього кошти пакета програм Microsoft Office.
 2. Продумайте чітку структуру робочої програми. Зробіть титульний лист робочої програми відповідно до вимог адміністрації вашого навчального закладу. Зазвичай, на титульному аркуші зазначається: предмет, по якому складена робоча програма; клас, для якого вона складена; навчальний рік; прізвище, ім’я та по батькові вчителя, що склав програму.
 3. Напишіть пояснювальну записку до робочої програми, в якій необхідно вказати кількість відводяться годин на вивчення предмета, мети та завдання даного навчального предмета, уміння і навички, якими повинні володіти учні після проходження даного курсу. Розподіліть кількість годин, що відводяться на весь навчальний рік для вивчення даного предмета, по темам.
 4. Зробіть таблицю з графами:

  • тема;

  • терміни вивчення теми;

  • кількість годин, відведених на вивчення цієї теми;

  • зміст теми, основні поняття;

  • вміння і навички, які повинні отримати учні під час засвоєння теми;

  • методи та засоби навчання, які застосовуються на уроках;

  • методи контролю знань учнів;

  • примітки.

  Заповніть таблицю відповідно до навчального плану та навчальними стандартами, що визначають зміст освіти.

 5. Розробіть «банк контрольно-вимірювальних матеріалів», якими ви будете користуватися протягом навчального року для контролю знань учнів. Сюди відносяться: контрольні, самостійні, тестові роботи; матеріали для проведення заліків та практичних робіт.
 6. Складіть загальні приблизні критерії оцінювання усних і письмових відповідей учнів. Оформіть їх на окремому аркуші вашої робочої програми.
 7. Вкажіть список навчально-методичної літератури, якою ви користувалися при складанні вашої робочої програми. Список літератури оформляйте відповідно до загальноприйнятих норм оформлення подібних списків.