Як скласти акт списання

Як скласти акт списання

Акт про списання товарів форми ТОРГ-16 служить для оформлення списання товарів з різних причин. Це може бути псування, втрата якості товару або товарно-матеріальних цінностей. Документ складається в трьох примірниках і підписується членами комісії зі списання та керівником організації. Може бути присутнім представник санітарно-епідемічного чи іншого нагляду. Один примірник передається в бухгалтерію і служить підставою для списання втрат з матеріально-відповідальної особи. Другий примірник — підрозділу проводив списання, третій — матеріально-відповідальній особі. Форма акта затверджена Держкомстатом РФ.

Інструкція

  1. Вкажіть порядковий номер акта про списання та число, місяць і рік його складання.
  2. Номер документа підстави для списання товарів і дату його складання.
  3. Далі йде повна інформація про організацію. Назва підприємства, ПІБ керівника та його посаду на цьому підприємстві. Номер структурного підрозділу, з якого списується товар.
  4. Вкажіть код ОКПО.
  5. У відповідних графах вкажіть дату постанови, дату списання, номер накладної, дату накладної, ознаки зниження якості товару або причину його псування. Проставте відповідний код.
  6. Далі записується найменування товару, одиниця виміру даного виду товару, кількість по одиницях виміру, його ціна за одну одиницю виміру та загальна вартість всіх списаних одиниць.
  7. Наприкінці вказується загальна сума, на яку відбулося списання. Вказується підстава для складання даного акта і в рахунок чого віднести вартість списання, тобто в рахунок якого джерела.
  8. Проставляється гербова печатка організації та підписи всіх присутніх при списанні посадових осіб.