Як скласти аналіз уроку


 

Ефективність уроку залежить насамперед від того, як учитель реалізує свої знання, чи здатний він аналізувати свої і чужі помилки. Тому вміння скласти аналіз уроку є одним з найважливіших у процесі підвищення кваліфікації педагога. Поетапний розбір дій учителя на уроці, оцінка його результативності становлять основу аналізу.


Вам знадобиться

— відвідування уроку.

Інструкція

 1. Зробіть короткий аналіз загальної структури уроку: визначте його дидактичну мету, завдання, місце в системі уроків з досліджуваної теми, ефективність використання часу, наочних посібників.
 2. Дайте відповідь на питання, реалізована чи основна дидактична мета уроку. Для цього визначте, чи виконані вимоги програми з навчального предмету до викладу матеріалу уроку, чи використані всі необхідні форми роботи з учнями: опитування, диференційовані завдання, організація контролю знань, самостійна робота і т.д., чи спостерігається відповідність вибору типу уроку заявленим цілям .
 3. Проаналізуйте організацію розвивального процесу на уроці: використаний чи прийом залучення учнів у вчинення основних розумових операцій, чи проводилася робота щодо подолання труднощів у сприйнятті навчального матеріалу, по закріпленню знань, умінь і навичок.
 4. Визначте методи навчання, використані на уроці відповідно до його типом: пояснення нового матеріалу, закріплення, вироблення умінь і навичок, узагальнення та систематизація знань, контроль і т.д.
 5. Обгрунтуйте реалізацію виховної мети уроку: чи використані виховні можливості змісту тематичного матеріалу, чи проводилася робота, спрямована на формування світогляду учнів, сумлінного ставлення до праці і процесу навчання.
 6. Проаналізуйте діяльність учителя на уроці:
  - Проведена чи підготовка до уроку;
  - Чи є в наявності план-конспект проведеного уроку;
  - Використано Чи різноманіття видів діяльності на уроці;
  - Чи враховані при проведенні уроку особливості класу;
  - Чи спостерігається психологічний контакт вчителя з класом;
  - Реалізується чи індивідуальний підхід до учнів;
  - Чи раціонально розподілено час, відведений учителем на різні етапи уроку;
  - Професійно чи вчитель володіє матеріалом;
  - Наскільки грамотна мова вчителя;
  - Чи відповідає зовнішній вигляд вчителя пред’являються педагогічною етикою вимогам.
      
 7. Оцініть роботу учнів на уроці:
  - Підготовлені чи учні до уроку, чи виконано домашнє завдання;
  - Активні чи учні на різних етапах уроку;
  - Чи здатні «перемикатися» з одного виду діяльності на інший;
  - Спостерігаються чи на уроці моменти порушення дисципліни, з чим це пов’язано: з падінням працездатності, пізнавальної активності, з рівнем сформованості умінь вчитися і т.д.
      
 8. Охарактеризуйте санітарно-гігієнічні умови процесу навчання: готовність приміщення для проведення занять, його оснащеність, прийоми доцільною «розсадження» учнів, тривалість і характер проведення пауз в залежності від вікової категорії учнів.
 9. Оцініть результати уроку, ступінь вирішення поставлених завдань. Запропонуйте висновки, зроблені після проведення аналізу уроку.
      

Корисні поради

Необхідно враховувати, що існує кілька видів аналізу сучасного шкільного уроку, наприклад короткий, аспектний, комплексний, системний, структурний та ін При складанні аналізу вибирайте один з них у відповідності з певною завданням.