Як скласти аналіз вірша


 

Поезія — це особливе побудова промови, максимально спресована і підкреслено емоційна область художньої думки. У вірші безліч специфічних елементів: ритмічна організація, рима, особлива інтонація і виражальні засоби. Розбір цих елементів є аналізом вірша.


Інструкція

  1. Визначте жанр аналізованого вірша. В жанровій ліриці поєднуються тема з метричними і стилістичними засобами, а також яскраво виражений емоційний настрій (ода — захват, ідилія — ​​розчулення, елегія — печаль, сатира — гіркота).
  2. Кожному жанру відповідають свої теми. Для оди це релігійні, революційні, державні; для елегії — любов, смерть, швидкоплинність життя, природа.
  3. Визначивши жанр вірша, з’ясуйте його розмір. Вірші, подібно музиці, мають ритміку і розмір. Він являє собою чергування сильних або ударних складів і слабких (ненаголошених).
  4. У російській поезії існує п’ять основних розмірів: хорей, в якому чергуються ударний і ненаголошений склади: ямб — з чергуванням ненаголошеного і ударного; дактиль (ударний, безударний, безударний); амфібрахій (безударний, ударний, безударний) і анапест (безударний, безударний, ударний).
  5. Далі визначте риму вірша. Вона є засобом зв’язку рядків між собою і буває точної (пізно — грізно), неточної (тане — віють), багатої (міцно — терміново) і бідною (вічний — зустрічний).
  6. Крім того, залежно від місцезнаходження наголоси, рими поділяються на чоловічі, з наголосом на останньому складі (повна — дна), жіночі, в яких ударним є передостанній склад (правил — змусив) і дактилічних (закутий — зачарований).
  7. Віршовані рядки зазвичай об’єднуються у своєрідний «поетичний абзац» або строфу. У ній рядки стоять у певному порядку. Наприклад, аавв — парна римування, авав — перехресна, авва — кільцева. Це схеми катренів або чотиривіршів вірші.
  8. Ритмічна структура рядків сприймається при їх повторенні. На фонетичному рівні велику роль відіграють звукові повтори: асонанси або повтори голосних звуків і алітерації — повтори приголосних. В поезії вони бувають експресивні і набувають смислове та естетичне значення. Часто виконують образотворчу функцію, яку називають звукописью. Наприклад, «Грім гримить» у Горького, «Шарудять очерети» у Бальмонта.
  9. На закінчення виділіть у вірші стежки і фігури: епітети, метафори, порівняння, гіперболи. Визначте їх роль у створенні образу і втіленні теми та ідеї.

Зверніть увагу

Аналізуючи вірш, ви повинні визначити наступне:

а) жанр;
б) розмір;
в) вид рими і римування;
г) наявність звукових повторів та їх роль;
д) стежки і фігури.

Корисні поради

При визначенні розміру, щоб уникнути плутанини й непевності, потрібно аналізувати не одну, а кілька рядків вірша.