Як скласти анкету для соціологічного дослідження

Як скласти анкету для соціологічного дослідження

Підготовка соціологічного дослідження вимагає проведення багатьох робіт, наукових процедур і операцій. Одним із підготовчих заходу є складання анкети для проведення опитування. Щоб якість анкетного опитування відповідало вимогам, які висуваються до наукового експерименту, необхідно ретельно підготувати анкету.

Інструкція

  1. Розробіть програму опитування. Визначте цілі дослідження і кінцевий результат, який повинен бути отриманий в результаті анкетування.
  2. Продумайте структуру анкети. Вона повинна включати звернення, власне блок питань і паспортну частину, в якій респондент повинен вказати деякі демографічні дані.
  3. Особливу увагу приділіть основний (змістовної) частини анкети. Включіть до неї інформацію про цікавить громадському явище, оцінку респондентами тих чи інших подій. Враховуйте при цьому можливі мотиви участі людини в анкетуванні.
  4. Керуючись цілями дослідження, сформулюйте програмні питання анкети. Формулювання кожного питання має бути зрозуміла респонденту і не повинна допускати подвійного тлумачення змісту.
  5. Підготуйте стільки питань, щоб на відповіді респондент міг витратити не більше 30-40 хвилин. Якщо не дотриматися цієї вимоги, увагу людини розсіюється, і якість відповідей буде незадовільним.
  6. Починайте анкету з простих питань, поступово їх ускладнюючи. Це робиться для того, щоб інтерес до опитування не знижувався, а підвищувався. Найважчі питання доцільно помістити в середину опитувального листа. Перше питання анкети зробіть нейтральним. Він не повинен бути ні дискусійним, що передбачає участь в полеміці, ні насторожує.
  7. Робіть запитання анкети логічними і внутрішньо несуперечливим. Спочатку мова повинна йти про встановлення того чи іншого факту, а вже потім про його оцінку.
  8. Після складання першого варіанту анкети перевірте, щоб мова викладу був простим і вільним від стандартних кліше, газетних штампів. При необхідності проведіть коректування тексту. Можливо, вам доведеться підготувати два-три варіанти анкети, щоб вибрати з них найбільш підходящий.
  9. Акуратно оформите анкету, подбавши про її поліграфічному виконанні. Неохайний і недбалий вид документа здатний відштовхнути респондента і знизити якість опитування.