Як скласти аудиторський висновок

Як скласти аудиторський висновок

Аудиторський висновок — це думка про достовірність бухгалтерської звітності підприємства або іншого економічного суб’єкта, складене аудиторською фірмою або незалежним аудитором.

Інструкція

  1. Аудиторський висновок складається за результатами аудиторської перевірки підприємства. Перевірці підлягає бухгалтерська звітність, під якою мається на увазі вся сукупність форм фінансової звітності, встановлена ​​відповідно до законодавства для даного господарюючого суб’єкта. Бухгалтерська звітність повинна перевірятися на певну дату або за будь-який період діяльності організації.
  2. Якщо аудиторський висновок складається у відношенні звітності юридичної особи, то воно повинно включати результати перевірки всіх філій, підрозділів. Висновок про достовірність зведеної бухгалтерської звітності має складатися аудитором за спеціальною угодою з даними суб’єктами.
  3. При складанні аудиторського висновку слід брати до уваги всі суттєві обставини, тобто ті, які можуть вплинути на достовірність звітності підприємства. Використання даного принципу означає, що у висновку прописані всі істотні моменти, які були виявлені під час проведення аудиторської перевірки, а значить, інші суттєві обставини виявлені не були.
  4. Якщо в процесі аудиторської перевірки підприємство внесло необхідні поправки до звітності, тобто до надання її зацікавленим користувачам, у висновку аудитора повинні міститися посилання на них.
  5. Аудиторський висновок, відповідно до російського законодавства, має бути складено російською мовою, підписана уповноваженими представниками аудиторської організації, завірена печаткою.
  6. Висновок аудитора повинен мати 3 частини: вступну, аналітичну і підсумкову. Вступна частина — це загальна інформація про аудиторську фірму: юридична адреса, дані про ліцензії на право ведення аудиторської діяльності, відомості про фахівців, які проводили перевірку.
  7. Аналітична частина — це безпосередньо звіт про результати перевірки бухгалтерського обліку і звітності підприємства, а також дотримання ним законодавства в даній сфері.
  8. Підсумкова частина повинна містити думку аудитора з приводу достовірності звітності, а також обставини, що призвели до такої думки.