Як скласти автобіографію

Як скласти автобіографію

Автобіографія — це інформативний документ, який містить короткі відомості про особу упорядника. Необхідність у складанні автобіографії може виникнути, наприклад, при працевлаштуванні, коли для роботодавця недостатньо відомостей про претендента, що містяться в резюме.

Інструкція

 1. Окремих стандартів для форми написання автобіографії не існує, вимоги до її написання складаються з декількох загальноприйнятих норм.

  Заголовок — «Автобіографія» — зазвичай пишеться по центру рядка.
 2. Інформація в автобіографії викладається від першої особи і повинна бути викладена в лаконічній формі, але містити достатню інформацію про укладача. Звичайний обсяг автобіографії — не більше однієї друкованої сторінки.
 3. На початку документа вказується прізвище, потім повне ім’я та по батькові, відомості про дату і місце народження упорядника. Потім вказується місце проживання та відомості про здобуту освіту. Мається на увазі, що будуть приведені дати та повні найменування навчальних закладів, про які йде мова в автобіографії.
 4. Далі повинна міститися повна інформація про трудову діяльність за весь її період по теперішній час, із зазначенням дат окремих періодів трудової діяльності в хронологічному порядку.
 5. Після особистої інформації упорядник в довільній формі розповідає про свій сімейний стан, називаючи прізвища та імена батьків, дружини або чоловіка, дітей, їхній вік і рід занять, а також місце проживання кожного з них. Пропозиції рекомендується складати лаконічно, щоб автобіографія не була схожа за своїм обсягом на твір.
 6. Кожен вид інформації: особисті дані, місце проживання, освіту і т.д. починають з нового абзацу. Це необхідно для більш зручного вичленування потрібної інформації при вивченні автобіографії.
 7. В кінці автобіографії необхідно ліворуч написати дату її складання, а справа в тому ж рядку — підпис укладача.

  Зразки різного роду офіційних ділових документів, у тому числі і зразок, як скласти автобіографію, можна знайти в будь-довідкової літератури з діловодства.