Як скласти баланс робочого часу

Як скласти баланс робочого часу

Баланс робочого часу має на увазі під собою систему показників, зазначених у плануванні праці в компанії. Ці показники характеризують ресурси робочого часу співробітників, їх розподіл за витратами і використання. Даний баланс складається для виявлення резервів збільшення продуктивності праці в ході більш раціонального застосування робочого часу.

Інструкція

  1. Складіть плановий баланс по робочому часу. Проаналізуйте в ньому можливості зміни корисного кількості робочого часу. Враховуйте при цьому зміна величини днів неявок співробітниками на роботу безпосередньо, з поважних причин, а також намічені зменшення різних втрат часу.
  2. Напишіть фактичний (звітний) баланс по робочому часу. Зробіть аналіз даного балансу по робочому часу. Він дозволить вам з’ясувати причини відхилення реального використання робочого часу від наявних планових показників. У свою чергу, це допоможе розробити необхідні заходи, спрямовані на застосування позитивного досвіду, а також усунення недоліків.
  3. Розраховуйте баланс по робочому часу на одиницю середнього робітника. При цьому саме робочий час розподіліть за всіма типами витрат, зведеним в 3 основні групи. Перша група витрат включає в себе витрати, що характеризують використовуване корисний час, яке було відпрацьовано за прямим призначенням. Друга група витрат складається з робочого часу, що не було використано у виробництві з якихось поважних причин (відпустки: чергові, по навчанню, додаткові, по вагітності, пологах, на момент виконання певних державних обов’язків). Також дана група включає в себе перерви, наявні усередині робочого дня. У третю групу входять всі інші витрати робочого часу (неявки з дозволу директора, прогули, внутрішньозмінні простої).
  4. Визначте нормативні або проектовані витрати. Як правило, вони беруться з нормативів часу або за результатом робочого дня найкращого працівника. Якщо цих даних немає, тоді з фактичних витрат відніміть переборні втрати і наявні нераціональні витрати робочого часу.