Як скласти баланс з оборотно-сальдової відомості

Як скласти баланс з оборотно-сальдової відомості

Оборотно-сальдова відомість є дуже важливим і одним з основних бухгалтерських документів, який містить в собі залишки на початок і кінець періоду, а крім цього, обороти за дебетом, а також кредиту за певний період для кожного окремого рахунку та cубсчета. При цьому з оборотно-сальдового балансу складається іншого — бухгалтерський баланс шляхом обчислення сальдо за бухгалтерськими рахунками.

Інструкція

  1. Оборотно-сальдова відомість або оборотно-сальдовий баланс повинен складатися на кінець місяця на базі даних, які є по кожному синтетичному рахунку: сальдо (залишків) на початок і на кінець місяця, оборотів за місяць.
  2. У відомості запишіть всі використовувані в компанії синтетичні рахунки. На кожен окремий рахунок відведіть окремий рядок, в якій вкажіть початкове і кінцеве сальдо, обороти за дебетом, а також по кредиту. Якщо по рахунку не були зроблені ніякі руху за звітний період, тоді вкажіть тільки початковий і кінцевий залишки (сальдо). Щоб перевірити, чи правильно і грамотно чи був складена оборотно-сальдова відомість, слід знати деякі правила.
  3. Підсумок дебетових початкових значень і сальдо по рахунках в будь-якому випадку повинен бути рівним з підсумком кредитових початкових значень сальдо.
  4. Підсумок дебетових оборотів за певний період повинен бути рівним підсумку кредитових оборотів.
  5. Підсумок кінцевих кредитових сальдо має дорівнювати підсумку дебетових кінцевих сальдо.
  6. Формування оборотно-сальдової відомості грунтується на застосуванні подвійного запису, яка дозволяє в бухгалтерському обліку контролювати правильність відображення багатьох господарських операцій. Оскільки кожна сума знаходить своє відображення за дебетом одного будь-якого рахунку і кредиту іншого рахунку, то підсумок оборотів за дебетом у всіх рахунках повинен дорівнювати результату оборотів по кредиту по всіх рахунках. Якщо даного рівності немає, то це означає, що у виконаних записах по рахунках були допущені помилки, які потрібно обов’язково знайти і виправити.
  7. Таким чином, подвійний запис являє собою один з методів забезпечення постійного балансового узагальнення всіх показників, яка відображає оборот активів компанії, взаємопов’язаних з джерелами їх формування.