Як скласти балансовий звіт


 

Балансовий звіт відображає всі рухи грошових коштів в діяльності підприємства, кожен елемент його фінансового стану на окрему дату. Даний документ містить в собі всю необхідну інформацію про грошові потоки компанії.Інструкція

 1. Напишіть в самому верху листа, посередині, найменування компанії. Трохи нижче, напишіть: «Балансовий звіт за станом на». Далі вкажіть дату.
 2. Накресліть таблицю. Над нею, з правого боку, відзначте в яких одиницях будуть відображені суми показників. Наприклад: «в тисячах російських рублів». Дана пропозиція має бути написано в дужках.
 3. Напишіть в першому рядку таблиці («шапці» першого стовпця): «Активи». У розташованих нижче рядках першого стовпця перерахуйте наявні активи компанії:
  - Грошові кошти;
  - Обов’язкові резерви;
  - Цінні папери;
  - Кошти в інших банках;
  - Позики клієнтам;
  - Залишки за операціями факторингу;
  - Процентні доходи;
  - Актив по відкладеному оподаткуванню;
  - Інші активи;
  - Основні засоби.
 4. Заповніть наступні стовпчики. У «шапці» другого стовпця напишіть: «Примітка». Тут ви можете вказати коди інших документів, щоб надалі можна було перевірити розрахунки. У третьому і четвертому стовпцях таблиці вкажіть необхідні дати (року), грунтуючись на які складається даний звіт. Можете написати в шапці третього стовпця: «На початок року» і далі вказати відповідний рік, а в «шапці» четвертої колонки: «На кінець року». Внесіть дані у вищевказані розділи.
 5. Виведіть підсумкову суму активів. Напишіть внизу таблиці, у першій колонці: «Разом активів». Потім, відповідно періоду, внесіть отримані значення в наступні стовпчики таблиці.
 6. Зробіть ще одну таблицю. У ній таким же чином, як і в попередній таблиці, внесіть такі дані: зобов’язання і капітал (рахунки клієнтів, кошти інших банків, власні векселі, процентні витрати та зобов’язання), разом зобов’язань, капітал (емісійний дохід, статутний капітал, власні акції, фонд переоцінки суми основних засобів та інші резерви), капітал разом. Далі виведіть підсумкову суму зобов’язань і капіталу.
 7. Проставте всі необхідні підписи. Як правило, в балансовому звіті повинні стояти підписи: керівника і головного бухгалтера.