Як скласти бібліографічний список

Як скласти бібліографічний список

Бібліографічний список — невід’ємна частина будь-якого серйозного письмового праці, будь то докторська дисертація або студентська курсова. Як правильно скласти бібліографічний список використаної літератури, щоб ваша робота була визнана грамотної у всіх відносинах?

Інструкція

 1. Бібліографічний список — це список джерел з даного питання, який будується за принципами бібліографічного опису.

    Під бібліографічним описом розуміється перелік короткої, але важливої ​​інформації про книгу, журналі, статті, іншому матеріалі у вигляді спеціального посилання.

  Опис оформляється відповідно до вимог ГОСТ 7.1-2003 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: Загальні вимоги та правила складання ».
 2. За вимогами цього стандарту допускаються кілька способів побудови бібліографічного списку: алфавітний, хронологічний, систематичний та інші.

   В алфавітному списку прізвища авторів та назви публікацій розташовуються в суворій алфавітному порядку (джерела іноземною мовою перераховуються після переліку всіх видань мовою роботи).

  В хронологічному списку джерела розташовуються по роках публікацій.

  Систематичний спосіб побудови списку передбачає перерахування літератури за галузями знань, важливим проблемам рукописи, тематичними рубриками і т.д. Джерела загального характеру рекомендується об’єднувати в окремий розділ.
 3. Елементи бібліографічного опису відокремлюються один від одного УРЗ — умовними розділовими знаками. До них відносяться: двокрапка, одинарна коса риска, подвійна коса риска, крапка і тире.
 4. Наведемо приклади повних описів — а) книги і б) журнальної статті:

  а) Гран, Н.А. Покупцеві про плодах і овочах / Н. А. граней. 2-е изд, перераб. і доп. — М.: «ЕКОНОМІКА», 1983 .- 95С.;

  б) Захаров, В. В. Комп’ютерні технології в економічних і бізнес-освіті [Текст] / В. В. Захаров / / Бізнес-Освіта.-1997 .- № 2 (3). — С.66-71.

  У короткому бібліографічному описі додаткові відомості (про заголовок, про видавництво, кількість сторінок) опускаються.

  Приклад: граніт, Н.А. Покупцеві про плодах і овочах. 2-е вид., М., 1983.

Зверніть увагу

Бібліографічний список не повинен включати ті джерела, на які автор не посилається в основному тексті і які фактично при написанні роботи не використовувалися. Такий перелік рекомендується назвати списком використаної літератури.

Корисні поради

Пам’ятайте: повнота і правильність складання бібліографічного списку, який поміщається в кінці дослідження, свідчать про ступінь самостійності і відсотку творчої складової в роботі автора. З цього списку, як правило, оцінюють і ступінь фундаментальності письмового праці.