Як скласти бюджет продажів


 

Бюджет продажів на сьогодні — це визначальний документ фінансового планування будь-якого торгового чи виробничого підприємства. Складність при його визначенні полягає в тому, що потрібно враховувати як вимоги ринку, так і інтереси виробника (продавця). При цьому, найчастіше доводиться планувати при відсутності достатнього обсягу даних.Інструкція

  1. Виберіть ваше напрямок діяльності. Для цього бюджет продажів складайте або по продуктам (послугами), або по клієнтам (в розрізі договорів). Так ви визначите статті доходів. Краще складати бюджет за двома напрямами одночасно, якщо це дозволяє зробити штат вашої планово-аналітичної служби.


  2. Заплануйте на рік (з розбивкою по місяцях) обсяги продажів. Такий план складіть або «від досягнутого» — за результатами попередніх років з поправкою на перспективу, або за результатами маркетингових досліджень і прогнозів.


  3. Визначте обсяги продажів у вартісному вираженні. Зіставте рівень припливу капіталу з планованими витратами і прибутком.


  4. Визначте вид і рівень знижок. Внесіть ці дані в план. Відкоригуйте рівень продажів і очікуваний прибуток. При застосуванні системи знижок прибуток не повинна сильно зменшуватися, оскільки заплановане зниження вартості має дати приріст обсягу реалізації. Проаналізуйте вплив знижок на обсяг реалізації в попередніх періодах. Враховуйте ці дані при складанні бюджету.


  5. Побудуйте баланс продукції по місяцях у виробництві, на складі і в продажах. Використовуйте для цього формулу: загальний обсяг продажів = залишок продукції на складі на початок періоду + виробництво продукції за період — залишок продукції на кінець періоду. Таким же чином можна обчислити і обсяг виробництва: обсяг виробництва = обсяг продажів — залишок продукції на складі на початок періоду + залишок продукції на складі на кінець періоду. При плануванні залишків продукції на складі, враховуйте середній час доставки товару споживачеві і страховий запас (він розраховується, виходячи із середнього часу доставки споживачеві, виробництва та отримання необхідної сировини).Корисні поради

Для складання бюджету продажів можна використовувати як спеціальні програми, так і таблиці Excel в MS Office.