Як скласти диплом

Як скласти диплом

Дипломний проект — найскладніша і об’ємна навчальна робота студента. Це головний підсумок усіх років навчання, який повинен продемонструвати набуті знання і підтвердити кваліфікацію молодого спеціаліста. Не дивно, що навіть у самих сумлінних студентів часто виникають численні труднощі з його підготовкою. Багато в чому це походить від незнання того, як правильно скласти диплом і яким має бути його структура.

Інструкція

  1. Будь дипломний проект завжди починається з вибору і затвердження теми. Підходити до цього кроку слід дуже серйозно, оскільки теми дипломів затверджуються на засіданні випускової кафедри і змінити їх згодом вкрай складно. Тема може бути обрана студентом із запропонованого кафедрою списку, за рекомендацією наукового керівника або за власним бажанням.
  2. Як і будь-яка науково-дослідна робота, диплом має чітку структуру і повинен відповідати всім вимогам, прийнятим в науці. Дипломний проект завжди включає в себе вступ, кілька розділів, розбитих на параграфи, висновок, список використаної літератури і додатки, якщо такі є. Студент повинен мати на увазі, що відступати від цієї схеми не можна. Хоча кількість глав і параграфів може змінюватись в залежності від змісту роботи та її обсягу. Зазвичай стандартний студентський диплом має об’єм порядку 70-100 сторінок формату А4 і містить 2-3 глави по 3-4 параграфа в кожній.
  3. Після узгодження теми з науковим керівником студент приступає до розробки плану роботи. Хочеться відзначити, що на складання та опрацювання плану не треба шкодувати часу і зусиль, оскільки згодом це дозволить працювати більш продуктивно і не відволікатися на суміжні з основною темою питання.
  4. Коли план дипломної роботи повністю складений, можна переходити до етапу збору необхідної інформації. У більшості випадків основними джерелами відомостей виступають наукові праці з обраної теми. Перш ніж починати безпосередньо працювати з книгами, слід з’ясувати у бібліографа відвідуваною бібліотеки (або бібліотек) якими фондами вони взагалі мають по даній темі. Бажано так само ознайомитися з повним каталогом бібліотеки і виписати на окремі картки всі праці, що мають відношення до обраної теми. Кожна бібліографічна картка повинна містити відомості про автора, назву книги, рік видання і назву видавництва. А так само коротко пояснювати, яка корисна інформація міститься в даній роботі. Згодом такий перелік літератури буде дуже корисний не тільки при упорядкуванні інформації, а й при складанні списку джерел.
  5. При роботі з літературою бажано складати конспекти і виписки, які потім можуть використовуватися у дипломній роботі. Найкраще це робити відразу в електронному варіанті, щоб заощадити час на даремне переписуванні тексту. При цьому важливо пам’ятати, що у власній роботі не можна використовувати скопійовані тексти інших авторів без вказівки цитат і посилань на джерело. Це буде вважатися плагіатом. Кожна запозичена думка повинна бути викладена своїми словами.
  6. Якщо дипломний проект передбачає практичну частину, тобто самостійне дослідження, то докладний опис цього процесу, а так само використаний інструментарій та отримані висновки викладаються в останньому розділі роботи. Перша глава завжди присвячується теоретичним викладенням, що описує стан досліджуваної проблеми на поточний момент і сформованим навколо неї науковим підходам.
  7. В остаточному варіанті дипломного проекту особливу увагу слід приділити його оформлення — воно має точно відповідати всім вимогам, прийнятим у сучасній науці. Це дуже важливий момент: навіть найталановитіша і оригінально написана робота буде сприйнята як не серйозна при недбалому оформленні посилань, цитат, додатків і т.п. Тому краще витратити зайве час на ретельну вичитку диплома, ніж отримати знижену оцінку за порушення типографіки.

Корисні поради

Текст виступу для захисту диплома слід підготувати заздалегідь. Зверніть увагу, що він повинен включати в себе основні висновки кожного розділу дипломної роботи та загальні висновки, викладені в її укладанні.