Як скласти договір із замовником

Як скласти договір із замовником

Цивільне законодавство гарантує учасникам свободу договору. Згідно з цим принципом можливе укладання договору із замовником про виконання будь-якого виду послуг. Головне, щоб умови договору не суперечили чинним законам.

Інструкція

  1. За загальним правилом замовлення оформляється укладенням договору про надання послуг. Під таким договором розуміється угода між замовником і виконавцем, за яким останній повинен виконати певне завдання (послуги), а замовник зобов’язується провести їх оплату.
  2. Будь цивільно-правовий договір не матиме юридичної сили, якщо сторонами не погоджено його істотні умови. Такою умовою в нашому випадку буде виступати його предмет. Без його погодження договір є недійсним, тобто не тягне за собою будь-яких юридичних наслідків для сторін. Предметом договору про надання може можуть бути як вчинення певних дій (або діяльності), так і надання певного виду допомоги. Це можуть бути будь-які інформаційні, консультативні, аудиторські та інші види послуг.
  3. Не менш важливим у подібних угодах є питання оплати (порядок і розміри виплат), строки виконання замовлення, форма звітів про проведені роботах і т.д. Щоб уникнути спірних ситуацій, які можуть виникнути між сторонами в майбутньому, бажано як можна конкретніше прописувати все необхідне в договорі.
  4. Не можна обійти стороною і питання відповідальності, пов’язаної з порушенням договору. Вони регламентуються статтями Цивільного Кодексу, які регулюють відповідальність сторін за договором підряду. Замовник повинен оплатити послуги, які були виконані в рамках договору. У разі якщо виконавець не може виконати завдання замовника з його вини, він повинен зробити обумовлену оплату в повному обсязі (якщо інше не передбачено договором). Замовник, сплативши виконавцеві всі понесені ним витрати, може відмовитися від виконання договору в будь-який час. За умови відшкодування збитків замовника, виконавець також може відмовитися від виконання договору.
  5. Після проведення процедури узгодження все необхідних умов можна сміливо укладати договір. Він повинен бути складений у письмовій формі у двох примірниках (єдиний документ, підписаний обома сторонами). У тому випадку, якщо однією зі сторін договору є юридична особа (в особі його керівника), він, крім підписів учасників, повинен бути скріплений і печаткою цієї організації.