Як скласти договір комісії

Як скласти договір комісії

Договором комісії є договір, за яким одна сторона (комісіонер) бере на себе обов’язок вчинити один або кілька правочинів від свого імені, або від імені другої сторони (комітента). По угодах, укладених комісіонером з третьою особою, останній набуває права і обов’язки, хоча б і комітент названий у ній стороною і вступив у відносини з третьою особою.

Інструкція

  1. Першим кроком, який веде до укладення договору комісії, буде узгодження всіх обов’язкових умов договору. Істотною умовою будь-якого договору є його предмет. В даному випадку цим предметом є угоди, зроблені комісіонером в інтересах комітента. Також у договорі може бути вказана територія його виконання, може бути прописано зобов’язання комітента не укладати аналогічні договори з третіми особами.
  2. Важливою умовою є строк дії договору. Договір комісії може бути укладений як на визначений термін, так і безстроково. Комітент може в будь-який час розірвати договір і скасувати своє доручення. У цьому випадку комісіонеру повинні бути відшкодовані всі збитки, що виникли у зв’язку з виконанням договору.
  3. Також важливим вважається врегулювання пункту про оплату. Порядок, умови і строки внесення плати визначаються сторонами в договорі. У випадку, коли цей розмір не визначено, вважається, що встановлений порядок, умови та строки, зазвичай застосовуються при виконанні аналогічного роду послуг.
  4. Після врегулювання всіх цікавлять умов сміливо укладайте договір. Даний вид договору укладається у письмовій формі шляхом складання документа, який підписується сторонами.

Зверніть увагу

Комісіонер може відступати від умов укладеного договору лише в тому випадку, коли це відступ здійснюється в інтересах комісіонера. Про відступ від умов комісіонер повинен повідомити завчасно.

Корисні поради

При укладанні договору комісіонер може дати додаткові гарантії того, що укладається ним в інтересах комітента угода буде виконана (делькредере). У разі давання таких гарантій, комісіонер має право на додаткову винагороду.