Як скласти договір на надання послуг

Як скласти договір на надання послуг

Договір надання послуг має дуже широку сферу застосування: це і перевезення, і зберігання, та надання готельного номера, і послуги агентства нерухомості, і багато-багато іншого. Грамотне складання договору, розуміння природи договору надання послуг дозволить уникнути непорозумінь, а також у разі судового розгляду — двоякого тлумачення ситуації.

Інструкція

  1. За договором надання послуг виконавець зобов’язаний надати певні послуги, а замовник зобов’язаний їх оплатити. Договір складається у простій письмовій формі, а це значить, що він існує на папері, але немає необхідності проходити державну реєстрацію даного документа або засвідчувати його у нотаріуса.
  2. У шапці договору вкажіть місце і час його укладення, прізвища, імена, по батькові підписантів, їх посади (якщо підписант діє від імені організації, що надає послугу), а також документи, на підставі яких вони діють.
  3. Вкажіть в тексті договору його предмет, тобто ту дію або діяльність, які повинні бути виконані. Опишіть, які права та обов’язки має кожна зі сторін, а також яку відповідальність понесе одна із сторін у разі порушення своїх обов’язків або прав іншої сторони.
  4. Не забудьте згадати про форс-мажорних обставин: обставини непереборної сили, які чинять перешкоди для виконання договору — це можуть бути пожежа, повінь, ураган, масові безлади і т.д. Вкажіть термін і порядок виконання договору, вимоги до наданої послуги, ціну договору та порядок розрахунків.
  5. Практика показує, що окремим пунктом необхідно вказати порядок прийому робіт із зазначенням документа, яким дана приймання повинна бути оформлена (як правило, це акт прийому-передачі). А також необхідно вказати порядок усунення претензій замовника та порядок врегулювання спорів між сторонами з питання виконання договору. Вкажіть, яким судом будуть вирішуватися суперечки за даним договором у разі їх виникнення. Якщо суд не буде зазначений, то він визначається положеннями цивільного законодавства.
  6. В кінці договору вкажіть інформацію про реквізити сторін, прізвища та ініціали підписантів. Договір скріпіть підписами сторін і печатками (якщо вони передбачаються).