Як скласти договір позики

Як скласти договір позики

Договір позики укладається у випадку, коли одна сторона (позикодавець) передає другій стороні (позичальникові) суму грошей або інше майно у тимчасове користування. За цією угодою останній зобов’язується повернути запозичене у визначений термін та у відповідному порядку. Розглянемо основні умови договору грошової позики.

Інструкція

  1. У заголовку позначається місце і дата складання / підписання договору, а також фактична інформація про позикодавця і позичальника. Якщо сторони є юридичними особами, то вказується найменування компанії, посада та ПІБ уповноваженої підписувати цю угоду. Від фізичних осіб потрібні паспортні дані.
  2. У пункті «Предмет договору» відображається факт надання позикодавцем позичальникові суми грошей в певному розмірі (у цифровому і словесному вираженні) і валюті, яку останній зобов’язується повернути в строк і в порядку, встановленому у відповідному розділі договору. Також вказується мета позики та форма передачі суми (безготівковим чи готівковим розрахунком).
  3. Позичальник зобов’язується використовувати позику відповідно до визначеної метою і інформувати позикодавця про свої дії, а також повернути суму до відповідного срок.Займодавец вправі здійснювати контроль за витратою наданих коштів, а також вимагати дострокового повернення позики у разі його нецільового використання. Вищевказані умови фіксуються в розділі «Права та обов’язки сторін».
  4. Окремим пунктом позначається термін і порядок повернення позикових коштів, а також відсотки, якщо такі обумовлені сторонами; санкції на випадок затримки виплати.
  5. Стандартної є застереження про належні дії сторін щодо договору в умовах обставин непереборної сили. До них відносяться військові дії, епідемії, землетруси та інші події подібного характеру.
  6. У висновку зазначається порядок вирішення можливих суперечок між займодавцем і позичальником (шляхом переговорів або через суд), кількість примірників договору, реквізити (паспортні дані для фізичних осіб) та адреси сторін, ПІБ для подальшого підписання.