Як скласти договір засновника

Як скласти договір засновника

Договір засновників — це правовий акт, в якому викладаються обов’язки щодо створення юридичної особи, визначається порядок його діяльності, реорганізації та ліквідації.

Інструкція

  1. У договорі засновників має міститися повне найменування юридичної особи, її місцезнаходження, порядок управління його роботою. Крім того, повинна бути зазначена мета створення юридичної особи, предмет його діяльності.
  2. В установчому договорі також визначається, яким чином учасники передають майно у власність юридичної особи, їх участь у діяльності підприємства. У договорі має бути прописано порядок розподілу прибутку між засновниками, повноваження з управління діяльності юридичної особи, а також порядок виходу зі складу засновників.
  3. Договір засновників визначає також склад засновників підприємства, розмір статутного капіталу, частку в ньому кожного учасника, розмір і склад внесків, порядок і терміни їх внесення до статутного капіталу в момент його створення, відповідальність засновників за порушення порядку внесення вкладів.
  4. Установчий договір повинен складатися з кількох розділів: вступна частина, мета укладення договору, найменування юридичної особи, предмет його діяльності, обов’язки засновників зі створення підприємства, формування майна, відповідальність за зобов’язаннями юридичної особи, порядок розподілу прибутку та погашення збитків, права та обов’язки засновників, відповідальність за порушення умов договору, умови прийняття нових членів до складу організації та виходу з неї, порядок розірвання, зміни договору, реорганізація та ліквідація юридичної особи. Якщо при створенні юридичної особи відповідно до законодавства необхідний статут, то пункт про його затвердження включається в договір засновників.
  5. Установчий договір вступає в силу з моменту його підписання всіма учасниками, якщо інший термін не вказаний у ньому. Може виникнути ситуація, коли засновником виступає юридична особа. Тоді договір підписує керівник організації або інша особа, яка має відповідні повноваження.