Як скласти довідку

Як скласти довідку

Дуже часто кадрова або бухгалтерська служба підприємства на вимогу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших сторонніх організацій, а також за письмовою заявою працівника становить ту чи іншу довідку. Найбільш часто потрібні довідки, які підтверджують, що людина є співробітником даного підприємства або довідки про заробітну плату. Скласти довідку, як і всякий інший офіційний документ, потрібно у відповідності з певними правилами.

Інструкція

  1. Для складання довідок використовуються листи стандартного паперу формату А4. Як правило, довідки надаються в зовнішні організації, то вид їх може бути формалізований і представляти собою бланк підприємства, з розміщеним посередині аркуша словом «Довідка».
  2. Якщо текст довідки стандартний і короткий, то можна використовувати спеціальні бланки формату А5. На них вказуються вихідні дані підприємства і розташовується трафаретний текст, в який вписується прізвище співробітника, на якого складена довідка і дані організації, до якої вона надається.
  3. Організація, до якої довідка надається, повинна бути згадана обов’язково. Її можна вказати або в правому верхньому куті бланка як адресата, або в тексті документа. В останньому випадку ця організація вказується в останньому абзаці тексту, який повинен починатися словами «Довідка видана для надання в …».
  4. Текст довідки слід починати зі слова «Дана» із зазначенням прізвища, імені та по батькові працівника, на якого надаються відомості, в давальному відмінку. Тут же вказується його посада і стаж роботи на даному підприємстві.
  5. На довідці обов’язково повинна бути вказана дата її складання і, якщо видача довідок на підприємстві враховується, порядковий номер документа. Після тексту повинна стояти підпис посадової особи, яка видала довідку і підпис керівника підприємства, якщо довідка надається в сторонню організацію. Підписи засвідчуються печаткою.