Як скласти елективний курс


 

Курси за вибором відіграють важливу роль в системі профільної освіти старшокласників, але можуть бути включені і як загальнорозвиваючих компонент в середню ланку. Вони сприяють всебічному розвитку та задоволенню індивідуальних схильностей, інтересів і потреб кожного школяра.Вам знадобиться

— комп’ютер;
- Папір;
- Робоча програма за основним курсом

Інструкція

 1. Приступаючи до написання елективного курсу, визначтеся з його загальними цілями і бажаним результатом. В залежності від поставлених завдань, програма елективного курсу може бути орієнтована на додаток базового курсу. В цьому випадку проаналізуйте навчальну програму, виявите в ній найбільш слабкі місця і відповідно до цих «пробілами» розробляйте план електіва. Враховуючи, що написання освітнього документа повинне вестися відповідно з чітким дотриманням порядку викладу інформації, дотримуйтесь структурному плану.
 2. Оформіть титульний лист, вказавши назву елективного курсу, школу і клас, для яких він розроблений. Також вкажіть автора-розробника програми і поточний навчальний рік. На другому аркуші складіть зміст програми, оформляючи його так само, як і в рефераті чи якоїсь іншої письмовій роботі.
 3. Напишіть пояснювальну записку, в якій необхідно обгрунтувати всю значимість даного курсу для розвитку учнів. Потім докладно освітите цілі і завдання курсу. Вкажіть методи роботи, за допомогою яких ви будете реалізовувати цю програму. Враховуючи те, що на елективний курс відводиться мало часу, краще використовувати методи, які сприяють швидкому сприйняттю і запам’ятовуванню інформації. Використання великої кількості наочних посібників, а також технічних засобів навчання сприятимуть реалізації даного завдання.
 4. Перерахувавши вибрані методи і обгрунтувавши необхідність їх застосування, складіть список устаткування, яке ви збираєтеся використовувати в ході навчального процесу. Це можуть бути інтерактивна дошка, медіапроектор, таблиці, плакати, графіки. Відобразіть всю матеріальну базу даної програми.
 5. Приступайте до докладного поурочним планування для кожного заняття курсу. Всі вони повинні також містити проміжні цілі, методи та завдання, необхідні для їх реалізації. Правильно складений план допоможе вам ефективно використовувати робочий час і домогтися бажаних результатів.
 6. При складанні планування враховуйте наступні вимоги:
  1. Зміст програми курсу повинно бути актуальним у сучасному світі;
  2. Мотиваційний потенціал курсу повинен знаходитися на високому рівні;
  3. Зміст курсу має відповідати поставленим цілям і мати логічну побудову.