Як скласти формули оксидів

Як скласти формули оксидів

Оксиди — це складні хімічні речовини, які складаються з двох елементів. Одним з них є кисень. Оксиди в більшості випадків бувають кислотними та основними. Як легко зрозуміти з назви, кислотні оксиди реагують з основами, утворюючи сіль, тобто, проявляючи властивості кислоти. Як складати формули оксидів?

Інструкція

 1. Багато з оксидів здатні реагувати з водою, утворюючи кислоту. Наприклад:

  SO3 + H2O = H2SO4 (утворюється сірчана кислота).

  SiO2 + 2KOH = K2SiO3 + H2O (нерозчинний у воді оксид кремнію вступає в реакцію з гідроксидом калію.
 2. Основні оксиди, навпаки, вступають в реакції з кислотами, також утворюючи сіль і воду. Ті ж з них, які розчиняються у воді, реагують з нею, утворюючи основу. Характерні приклади:

  ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O (нерозчинний у воді оксид цинку реагує з соляною кислотою).

  Na2O + H2O = 2NaOH
 3. Слід запам’ятати, що валентність кисню в оксиді завжди дорівнює 2. Виходячи з цього, при складанні формули треба лише знати валентність другого елементу. Наприклад: лужні метали першої групи — одновалентні. Тому загальна формула оксидів буде виглядати так: Ел2О. Тобто, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O. (Ел — «Елемент»).
 4. Лужноземельні метали другої групи — двовалентні. Загальна формула оксидів — Ело. І виглядати вона буде: ВЕО, MgO, СаО, SrO.
 5. Амфотерні елементи третьої групи, відповідно, тривалентні. Загальна формула оксидів — Ел2О3. Характерний приклад — уже згадуваний оксид алюмінію Al2O3.
 6. Елементи четвертої групи виявляють або більше кислотних властивостей (вуглець, кремній), або більше основних (германій, олово, свинець). У кожному разі, загальна формула — ЕлО2 (СО2, SiO2).
 7. Загальна формула п’ятої групи — Ел2О5. Приклад — вищий оксид азоту, N2O5, з якого отримують азотну кислоту. Або вищий оксид ванадію, V2О5 (хоча ванадій — метал, його вищий оксид виявляє кислотні властивості).
 8. Відповідно, формула шостої групи, де знаходиться сам кисень — ЕлО3. Вищі оксиди — SO3, СrO3, WO3. Зверніть увагу, що хоч хром і вольфрам — метали, їх вищі оксиди за аналогією з оксидом ванадію також виявляють кислотні властивості.
 9. Слід уточнити, що вказувалися лише вищі оксиди елементів. Так, наприклад, крім оксиду хрому CrО3, де хром шестівалентен, є оксид Cr2O3, де цей елемент має валентність, рівну 3. Крім оксиду азоту N2O5, існують оксиди N2O, NO, NO2. Подібних прикладів дуже багато. Тому, при написанні формули оксиду, перевіряйте, яку валентність має в цьому з’єднанні елемент, з’єднаний з киснем!