Як скласти головну книгу

Як скласти головну книгу

Перед складанням річної фінансової звітності здійснюється велика підготовча робота. В кінці звітного періоду закриваються всі операційні рахунки, перевіряється правильність записів на синтетичних і аналітичних рахунках, проводиться інвентаризація майна і зобов’язань, а також закриваються журнали-ордери і головна книга.

Інструкція

  1. Головна книга відкривається щорічно. Кожен рядок книги відповідає певному місяцю, кожний рахунок має свій розворот. У головну книгу кожен місяць переносяться кредитові обороти в розрізі дебетуемого рахунків. Крім того, в неї записуються підсумкові дебетові обороти. Після того як всі суми будуть занесені, перевіряють, щоб обороти по дебету і кредиту були однаковими. Якщо рівність порушено, слід шукати помилку в перенесенні даних з журналів-ордерів або записах в них.
  2. Після перевірки даних виводять дебетове і кредитове сальдо по всіх рахунках. При цьому пам’ятайте, що активні рахунки мають сальдо по дебету. Воно розраховується як сума початкового сальдо по дебету і обороту по дебету, потім з неї вираховується кредитовий оборот. Пасивні рахунки мають кредитове сальдо. Воно знаходиться наступним чином: сальдо по кредиту на початок місяця плюс оборот по кредиту мінус дебетовий оборот.
  3. Крім рівності оборотів, при заповненні головної книги має бути дотримано рівність по рахунках, тобто сумарне сальдо всіх рахунків за дебетом має дорівнювати сумарному кредитовому сальдо по рахунках. При дотриманні даного рівності наявні кредитове і дебетове сальдо переносяться в бухгалтерський баланс.
  4. Інформація з журналів-ордерів в головну книгу переноситься, починаючи з кредитового обороту, тобто спочатку записується підсумок оборотів по кредиту журналу-ордера в графу «Оборот по кредиту». Ці суми виписуються окремо і в міру того як будуть відбуватися записи окремих сум в дебет рахунків, що кореспондують з кредитом рахунка, зазначеного в журналі-ордері, поступово їх віднімають. Даний порядок заповнення дає можливість стежити за правильністю записів за рахунками в головну книгу, оскільки сума, відображена по кредиту одного рахунку, обов’язково повинна бути рівною сумам, імающімся за дебетом відповідних рахунків.