Як скласти графік платежів

Як скласти графік платежів

Графік платежів для кредиту — це один з найважливіших документів як для банку, так і для позичальника. У графіку вказуються терміни погашення кредиту і суми, які позичальник зобов’язаний сплатити у зазначений день. Причому оплати видаються з розбивкою на суму погашення тіла кредиту і суму відсотків по кредиту до сплати за минулий період.

Інструкція

 1. Розрахуйте щомісячний аннуітетний платіж по кредиту. Приклад: Клієнт отримує кредит 50 000 грн. Дата отримання кредиту — 15 серпня. Дата погашення — 16 число кожного місяця на весь термін кредитування. Термін кредиту — 6 місяців. Ставка кредиту — 20% річних. Тоді аннуітетний платіж дорівнює: АП = (0,2 / 12 * (1 +0,2 / 12) 6): ((1 +0,2 / 12) 6-1) * 50 000 = 8819,3 р. Округліть це число до 8850 р. (У більшу сторону, щоб на останній платіж по ануїтету припала сума, менша, ніж щомісячний платіж).
 2. Побудуйте таблицю в Excel і внесіть туди наявні дані. Заповніть значення кількості днів τk. При цьому враховуйте той факт, що дата платежу, яка припадає на вихідний день, автоматично переноситься на перший робочий день, наступний за цією датою. Тому платіж у жовтні випадає на 17 число — понеділок, а кількість днів між платежами збільшилося на один день.
 3. Розрахуйте в таблиці всі стали дані, використовуючи такі формули і можливості Excel:

  Сума сплати відсотків за період: Рk = (Ik * τk * Sk-1) / Tk

  Сума погашення тіла кредиту: Dk = АПk — Pk

  Сума кредиту до сплати (залишок): Sk = Sk-1 — Dk

  Р1 = (0,2 * 31 * 50000) / 365 = 849,32 р.

  D1 = 8850 — 849,32 = 8000,68 р.

  S1 = 50000 — 8000,68 = 41999,32 р.

  Р2 = (0,2 * 31 * 41999,32) / 365 = 713,41 р.

  D2 = 8850 — 713,41 = 8136,59 р.

  S2 = 41999,32 — 8136,59 = 33862,73 р.

  Р3 = (0,2 * 31 * 33862,73) / 365 = 575,20 р.

  D3 = 8850 — 575,20 = 8274,80 р.

  S3 = 33862,73 — 8274,80 = 25587,93 р.

  Такий же розрахунок повторіть і для четвертого і п’ятого платежу. При цьому використовуйте можливості табличного редактора, проводячи розрахунки безпосередньо в осередках значень.
 4. Розрахуйте останню суму платежу по кредиту, в результаті чого, Стіл буде виглядати так, як представлено на малюнку. Остання сума ануїтетного платежу (АП6 = 8746,10) розраховується як сума залишку по кредиту (період 5 колонка 4) і значення відсотків, нарахованих на цей залишок (період 6 колонка 7).

Корисні поради

Для розрахунку та побудови графіка платежів по кредиту скористайтесь можливостями MS Excel або будь-якого іншого табличного редактора.