Як скласти графік роботи по змінах


 

Для безперервності виробничого процесу на підприємствах слід складати змінний графік роботи. Для цього слід дотримати всі норми трудового законодавства. Необхідно визначити тривалість робочого дня для кожного співробітника і розрахувати потрібну кількість персоналу для окремої зміни.Вам знадобиться

— документи підприємства;
- Трудове законодавство;
- Штатний розклад;
- Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Інструкція

  1. Уніфікованої форми для змінного графіка роботи немає, тому компанії слід самій розробляти такий документ. Але на ньому мають бути присутні обов’язкові реквізити.
  2. У лівому верхньому кутку рекомендується вказувати повне, скорочене найменування підприємства відповідно до установчих документів або прізвище, ініціали фізичної особи, якщо ОПФ підприємства є індивідуальний підприємець. Під назвою фірми напишіть назву документа (його слід писати великими літерами), а також період (місяць, рік), на який він розробляється. Далі слід вписати найменування відділу (структурного підрозділу, служби), для якого складається графік змінності.
  3. Складіть таблицю. Перша графа повинна містити порядковий номер, друга — персональні дані співробітника (прізвище, ініціали), займану ним посаду. У третій графі впишіть табельний номер працівника. Далі розпишіть місяць по числах. Для кожного робочого дня виділіть колонку.
  4. Передбачте у складеній таблиці графу ознайомлення для кожного фахівця. Коли графік буде повністю заповнений і затверджений, співробітники повинні поставити свої підписи, дати.
  5. Визначте кількість змін, що необхідно для безперервності виробничого процесу, а також тривалість кожної з них. Розрахуйте число працівників, які мають працювати в окремій зміні. Розпишіть у графіку робочі дні для працівників, попередньо надавши кожній зміні умовне позначення.
  6. Завірте графік змінності підписом керівника відділу (з зазначенням його персональних даних, назви посади). Стверджується даний документ генеральним директором компанії. Йому слід завізувати графік, в резолюції повинні міститися посаду першої особи, її прізвище, ініціали, підпис, дата.
  7. Необхідно враховувати, що графік змінності потрібно складати заздалегідь, а знайомити з ним співробітників за місяць до набрання чинності наказом про затвердження даного документа.