Як скласти характеристику з практики

Як скласти характеристику з практики

Обов’язковою розділом щоденника студента, що проходив практику, є характеристика керівника. Це може бути і самостійний документ, який додається до звіту з виробничої або переддипломної практиці.

Інструкція

  1. До змісту характеристики пред’являються певні вимоги. Вона обов’язково повинна включати достовірні відомості про місце проходження практики, інформацію про підприємство чи організації та його реквізити. Починатися вона може, наприклад, так: «Під час проходження практики у ВАТ« Агоекос »(адреса підприємства, телефони) студент …».
  2. У характеристиці зазначаються терміни проходження практики. Вони можуть бути розташовані в довільному місці характеристики, наприклад, в головній частині: «Характеристика на студента Іванова І. І., проходив виробничу практику в ТОВ« Ель »з 18.06.2010 р. по 30.07.2010г.».
  3. У характеристику слід включити посадові обов’язки студента-практиканта. Наприклад, «В посадові обов’язки практиканта Сидорова М. І. входило складання кредитних договорів, перевірка наданих клієнтами відомостей, оформлення архівної документації».
  4. Потім потрібно включити пункт, що стосується придбаних студентом практичних навичок та теоретичних знань в процесі проходження практики. Наприклад, «Студент вивчив виробничу структуру підприємства, засвоїв принципи документообігу, порядок складання звітності».
  5. Після цього підбиваються результати роботи студента, і виставляється оцінка за неї: «Керівництво ТОВ« Градстрой »позитивно оцінює роботу студента Сидорова М. І. Усі поставлені завдання виконувалися ним у строк, якість виконання роботи було дотримано. Результати роботи студента заслуговують оцінки «добре».
  6. У характеристиці також потрібно відзначити професійні якості практиканта («компетентний у фінансовій сфері, проявляє інтерес до документації, має навички ведення переговорів, виконавців»), а також особисті дані («Товариський, доброзичливий, швидко знаходить спільну мову з колективом, дисциплінований»).
  7. Закінчується характеристика підписом, датою та печаткою керівника практики від організації.