Як скласти інструкції для бухгалтера

Як скласти інструкції для бухгалтера

Посадова інструкція має на увазі під собою документ, який регламентує всі обов’язки, а також виробничі повноваження працівника. Його розробляє сам керівник підрозділу чи організації.

Інструкція

 1. Надрукуйте вгорі документа: «Посадова інструкція бухгалтера». Потім вкажіть назву компанії та ПІБ керівника підприємства.
 2. Поставте дату, коли була складена дана інструкція. Поруч поставте її порядковий номер, підпис та ПІБ. Нижче відзначте структурний підрозділ (бухгалтерія) і напишіть посада: бухгалтер.
 3. Пропишіть загальні положення інструкції для бухгалтера. Наприклад, можете написати так:

  1. Дана посадова інструкція містить перелік функціональних обов’язків, прав і відповідальності бухгалтера.

  2. Бухгалтер належить до класу фахівців.

  3. Бухгалтер може призначатися на посаду і звільнятися з посади, відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством за наказом директора організації та за поданням вищого, головного бухгалтера.

  Далі можете описати, які повинні бути робочі взаємини з посади, хто і кому зобов’язаний підкорятися, хто віддає розпорядження, який працівник зможе замістити бухгалтера.
 4. Напишіть кваліфікаційні вимоги, що застосовуються до бухгалтера. Наприклад, яке він повинен мати освіту, досвід роботи, якими додатковими навичками або знаннями повинен володіти.
 5. Вкажіть список документів, які регламентують діяльність бухгалтера. У свою чергу, це можуть бути зовнішні документи (нормативні і законодавчі акти) і внутрішня документація (накази, розпорядження керівника компанії, статут організації, положення).
 6. Позначте посадові обов’язки, які повинен виконувати бухгалтер. Наприклад:

  1. Бухгалтер повинен виконувати роботу, яка стосується ведення бухгалтерської звітності майна, господарських операцій і зобов’язань.

  2. Брати участь в розробці, а також здійснення заходів, які спрямовані на дотримання раціонального використання ресурсів компанії і фінансової дисципліни.

  3. Здійснювати прийом і контроль всієї первинної документації з бухгалтерського обліку та готувати їх до подальшої обробки.

  4. Відображати на бухгалтерських рахунках всі операції, які пов’язані з рухом наявних товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та коштів.

  4.6. Виробляти нарахування, а також перерахування податкових зборів у державний, місцевий та регіональний бюджети.
 7. Пропишіть права бухгалтера, його відповідальність, умови роботи та оплати праці. Складіть заключні положення (в якій кількості примірників була складена справжня посадова інструкція, яким чином у неї можуть вноситися зміни).
 8. Вкажіть ПІБ керівника. Поруч має стояти його підпис і дата.