Як скласти календарний графік

Як скласти календарний графік

Календарне планування є невід’ємним елементом управління та організації будь-якого виробництва, в тому числі будівельного, на всіх його етапах і рівнях. Воно враховує постачання, витрата матеріалів, виготовлення і здачу готової продукції з прив’язкою до конкретних календарним термінами. Нормальний хід виробництва можливий тільки тоді, коли складено план-графік, який передбачає обсяги і послідовність виконуваних робіт, кількість необхідних трудових резервів, обладнання та інших ресурсів.

Інструкція

  1. Календарне планування є обов’язковим і для виробництва будівельних робіт. У цьому випадку, на допомогу плановикам приходять різні будівельні норми і правила, в тому числі і СНиП 1.04.03-85 «Норми тривалості будівництва і заділу в будівництві підприємств, будівель і споруд». З його допомогою визначте тривалість зведення конкретного будівельного об’єкту і, знаючи терміни початку будівництва і його закінчення, складіть календарний графік робіт.
  2. Для вирішення невеликих поточних завдань, що виникають в ході будівництва, використовуйте спрощені методи планування: складіть переліки робіт з термінами їх виконання. Такі спрощені плани-графіки можуть служити основою для більш складних розрахунків по вибору оптимальної послідовності будівельно-монтажних робіт, їх тривалості, що вимагається робочій силі. Найкращий результат досягається, коли складається декілька календарних графіків, з яких можна потім вибрати найбільш ефективний.
  3. У зведеному календарному графіку визначте терміни початку і закінчення зведення кожного об’єкта з урахуванням тривалості підготовчого періоду. Зведений календарний графік може бути складений у грошовому вираженні і визначати обсяги освоєних капіталовкладень з розподілом по роках і кварталах. У такому календарному плані будівництво має бути поділене на черги, пускові комплекси та технологічні вузли з прив’язкою до календарних дат.
  4. В об’єктному календарному графіку визначте порядок та строки виконання будівельних робіт на окремому об’єкті. Такий графік може бути розбитий на місяці і навіть дні, в залежності від складності та величини споруджуваного об’єкта. Якщо проводиться реконструкція, то об’єктний календарний графік узгодьте з керівництвом цього підприємства.
  5. Складіть робочі календарні плани-графіки на тиждень, місяць або квартал. Зазвичай період часу у них — тиждень або добу. Це інструмент оперативного планування та деталізації об’єктного календарного плану, що враховують поточну обстановку на будівництві. Їх форма може бути спрощеною, хоча вони і враховують ті фактори, які важко піддаються обліку — погоду, взаємодія з субпідрядниками і пр.

Корисні поради

Всі ці календарні графіки тісно пов’язані один з одним і коригуються на підставі один одного.