Як скласти калькуляцію на роботи

Як скласти калькуляцію на роботи

Калькуляція — розрахунок собівартості одиниці продукції, наданої послуги або виконаної роботи. Це один з основних показників планування. Калькуляція складається на роботи чи послуги, які не відносяться до основного виду діяльності підприємства і включає в себе розшифровку статей витрат по кожному виду продукції, робіт чи послуг, встановлених податкових та інших видів нарахувань.

Інструкція

  1. Перелік витрат, які ви повинні врахувати при складанні калькуляції, їх склад і методи розподілу залежно від виду продукції, послуг і виконаних робіт, визначаються галузевими стандартами і нормативами, а також методичними рекомендаціями, що використовуються в конкретній галузі з урахуванням характеру і структури виробництва. Ті витрати, які ви включили до калькуляції, повинні бути розраховані за нормами, офіційно затвердженим керівництвом підприємства або нормативам, які визначаються в установленому порядку.
  2. У калькуляції окремими рядками виділіть прямі витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг і ті витрати, які вважаються непрямими і пов’язані з обслуговуванням виробництва. До прямих витрат відносяться витрати, пов’язані з технологічним процесом виготовлення виробів, вартість витрачених матеріалів, сировини, витрати на паливо і електроенергію, заробітна плата робітників і фахівців, податки та відрахування на соціальні потреби від заробітної плати. До непрямих витрат віднесіть витрати на підготовчі роботи, утримання, експлуатацію та технічне обслуговування обладнання, інші виробничі витрати — комерційні та загальногосподарські витрати.
  3. Прямі витрати, пов’язані з технологією виготовлення, визначаються на одиницю продукції або на окремий технологічний етап на підставі прямого обліку — хронометражу, витрати матеріалу і пр.
  4. Ті витрати, прямі норми і нормативи на які відсутні, у тому числі витрати з обслуговування та управління виробництвом включаються до розрахунку по калькуляції відповідно до галузевих методиками та кошторисами.
  5. Відсутність калькуляції, яка служить підставою для застосування використовуваних тарифів і розцінок, може спричинити за собою застосування штрафних санкцій з боку контролюючих органів.