Як скласти калькуляцію витрат

Як скласти калькуляцію витрат

Калькуляція витрат підприємства визначається для розрахунку фактичної або планової собівартості продукції, щоб надалі розрахувати правильну оцінку вироби і середні витрати виробництва. Складанням калькуляції займається, як правило, планово-економічний відділ компанії на підставі даних бухгалтерського обліку.

Інструкція

  1. Складіть список калькуляційних статей підприємства, які відповідають галузевим інструкціям з обліку, планування та аналізу собівартості продукції, виробленої компанією. До цього переліку можуть входити: сировина та матеріали, покупна продукція, послуги сторонніх організацій, поворотні витрати, витрачений паливо і енергія, заробітна плата робітників, відрахування до бюджету, витрати на підготовку виробництва, витрати на утримання виробництва, втрати в разі браку, комерційні витрати та інші виробничі витрати підприємства.
  2. Проведіть калькулювання собівартості продукції і облік витрат на виробництво по повній собівартості виробу. Віднесіть прямі витрати на собівартість окремих видів продукції, а в кінці звітного періоду розподіліть непрямі витрати між цими видами продукції відповідно з виробничою базою. Таким чином, буде розрахована величина загальних витрат на виробництво продукції.
  3. Визначте планову калькуляцію витрат на виготовлення однієї одиниці продукції. Дана величина визначає витрати компанії на планований період, використовується для розрахунку ціни для своєї продукції і залишається незмінною на весь розрахунковий період.
  4. Складайте нормативну калькуляцію витрат у разі зміни вихідних даних. Даний показник використовується для аналізу та контролю виробничих процесів, розрахунку фактичної собівартості продукції та визначення відхилень від плану.
  5. Відбивайте за даними бухгалтерського обліку фактичну калькуляцію витрат виробленої продукції. Вона відображає витрати і втрати підприємства, які не враховувалися в попередньої калькуляції. Складання даної характеристики дозволяє правильно проводити планування і аналіз фінансово-господарської діяльності організації.