Як скласти конспект заняття

Як скласти конспект заняття

План-конспект заняття відображає творчу думку викладача і здатний активізувати діяльність учнів, спрямувати їх на якісне засвоєння знань. План відображає обсяг і зміст досліджуваного матеріалу, вид навчальної діяльності учнів, оснащення і обсяг додаткових завдань для самопідготовки.

Інструкція

 1. Структура конспекту залежить від особливостей особистості викладача, його роботи і від особливостей аудиторії. Переважно складати план-конспект у вигляді тез. У будь-якому випадку форма повинна бути зручною для самого викладача.
 2. Починається план-конспект з вказівки теми заняття. Зазвичай вона береться з тематичного плану. Вимога до теми — бути певною, ясною і конкретною.
 3. Далі вказуються цілі заняття.

  Освітні цілі — поглиблення знань, повторення предмета і застосування його в нових умовах, навчання новим навичкам і вмінням.

  Розвиваючі цілі визначають, який розвиток учня переслідує викладач: мислення, спостереження, творча уява і т.д.

  До виховним цілям відносяться естетичне, трудове, моральне виховання, прищеплення любові до вивчення даного предмета. Завдання виховання виконуються в системі всього уроку, яскраво впливаючи на свідомість учня.
 4. У плані-конспекті повинні знайти відображення наочні посібники, технічні засоби навчання, інше обладнання.
 5. Обрисуйте хід заняття: діяльність викладача та учнів, методи, прийоми. Кілька хвилин на початку відводиться на закріплення зв’язку з раніше вивченим матеріалом. Інтерес до заняття можна створити питанням або неважким завданням. Намітьте форму контролю знань.
 6. Найзначніша частина заняття відводиться для вивчення нових понять і способів дії. Новий матеріал творчо осмислюється на прикладах, які необхідно підготувати заздалегідь і включити в конспект. Навчають, повинні самостійно підійти до вирішення невідомого шляхом порівняння та узагальнення.
 7. Наступний етап плану заняття, відбиваний в конспекті — формування умінь і навичок. Цінним навичкою є вміння формулювати питання по темі заняття і відповідати на них повною, розгорнутій формі. Передбачте зворотну інформацію — картки, фронтальну перевірку.
 8. Внесіть в конспект домашнє завдання для закріплення пройденого матеріалу. Поясніть, що потрібно від учня при виконанні завдань.
 9. Завершує план-конспект підбиття підсумків, узагальнення того, що пройдено. Цей етап важливий для розвитку пам’яті учнів.