Як скласти кошторис на виробництво

Як скласти кошторис на виробництво

Кошторис витрат на виробництво продукції є список і вартість всіх витрат, згрупованих за економічними елементами, із загальним економічним змістом. Така кошторис необхідна, в першу чергу, для встановлення оптимального рівня входять до неї витрат, виявлення резервів економії та визначення собівартості планованої до виробництва продукції.

Інструкція

  1. Кошторис на виробництво і кошторис на реалізацію продукції підсумовуються для формування вільного узагальнюючого документа — кошторису витрат, за якою обчислюється собівартість валової, товарної і реалізованої продукції. Склад економічних елементів є єдиним для кожної кошторису на виробництво — це дозволяє забезпечити зведення витрат по кожному елементу і контролювати його зміни в структурі собівартості.
  2. Почніть складання кошторису на виробництво зі кошторисів допоміжних цехів і підрозділів, продукція яких споживається основними цехами і враховується в їх витратах. Економічними елементами такого кошторису стануть власні витрати допоміжного цеху, вартість робіт і послуг, які він виконав або надав іншим цехам або підрозділам.
  3. Складіть кошторис витрат на обслуговування і управління виробництвом, в якій будуть враховані загальновиробничі, загальногосподарські та позавиробничі витрати. Складіть кошторису на окремі види спеціальних витрат: на пуско-налагоджувальні роботи з освоєння продукції, транспортно-заготівельні витрати.
  4. Після цього можна переходити до складання кошторисів витрат на виробництво по цехам, які вважаються основними, а від них — по підприємству в цілому. Основою для складання такого кошторису буде класифікація витрат за всіма економічними елементами. До них належать матеріальні витрати, витрати на фонд заробітної плати та податкові відрахування на нього, амортизація основних фондів, інші витрати. Склад їх визначається в кожному конкретному випадку відповідно до розробленого інструктивними, методичними та регламентуючими матеріалами та документами.
  5. У загальному обсязі витрат на виробництво врахуйте не тільки витрати на виробництво товарної продукції, а й ті, що пов’язані з приростом залишків власного незавершеного виробництва — напівфабрикати продукції, послуги, не включаються до товарну продукцію, витрати майбутніх періодів.

Корисні поради

Кошторис витрат на виробництво використовується для розробки фінансового плану підприємства, по ній визначається потреба в оборотних коштах при складанні балансу підприємства, вона враховується для визначення багатьох інших показників фінансової діяльності підприємства.