Як скласти лист-підтвердження

Як скласти лист-підтвердження

При отриманні відомостей, документації, досягнутих домовленостей компанія повинна написати лист-підтвердження своєму партнеру. Даний документ є службовим і повинен містити обов’язкові реквізити сторін, підпис керівника організації, печатка підприємства, а також вихідний номер і дату складання листа.

Інструкція

  1. У лівому верхньому кутку впишіть повне найменування підприємства відповідно до установчих документів або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи відповідно до документа, що посвідчує особу, якщо фірма є індивідуальним підприємцем.
  2. Вкажіть адресу компанії (поштовий індекс, область, місто, населений пункт, назва вулиці, номер будинку, корпус, офіс). Напишіть ідентифікаційний номер платника податків, код причини постановки на облік у податковий орган, основний державний номер платника податків, код підприємства відповідно до Класифікація підприємств та організацій.
  3. Впишіть номер контактного телефону компанії, адресу електронної пошти. Якщо в організації є герб, поставте його в шапці документа.
  4. Впишіть вихідний реєстраційний номер, дату листа-підтвердження, а також вхідний реєстраційний номер і дату документа, відповідь на який складається вашою організацією.
  5. Напишіть тему службового листа. Назва листи-підтвердження не вказується.
  6. У правому верхньому куті листа-підтвердження вкажіть назву підприємства, прізвище, ім’я, по батькові керівника компанії, що є партнером, займану ним посаду в давальному відмінку.
  7. Посередині аркуша зверніться до керівника компанії-адресата по імені та по батькові. Приміром, «Шановний Іван Іванович!».
  8. У змісті листа-підтвердження вкажіть, яку інформацію або документацію ви отримали. Впишіть, що ви підтверджуєте даний факт. Якщо вам на руки надійшли документи, напишіть їх назви.
  9. Право підпису листа-підтвердження має директор організації, який вказує займану ним посаду, прізвище, ім’я, по батькові, а також ставить особистий підпис, запевняє документ печаткою підприємства.