Як скласти матеріальний баланс

Як скласти матеріальний баланс

Матеріальний баланс являє собою економічну таблицю, що описує виробництво, а також розподіл основних видів продукції, що випускається в натуральному вигляді. Даний документ служить одним з головних інструментів при формуванні та плануванні натурально-речових співвідношень в державних планах економічного і соціального розвитку.

Інструкція

  1. Визначте який матеріальний баланс ви будете складати. Він може бути розроблений на певну одиницю часу (наприклад, на час), на одиницю виробленого вироби, на одне виробниче напрям або на потужність діяльності підприємства в цілому.
  2. Створіть схему, яка буде відображати в матеріальному балансі всю необхідну інформацію про вхідні, а також виходять потоках. При цьому вкажіть всі стадії виробничих циклів, які хоч щось змінили якісні чи кількісні показники кожного технологічного потоку.
  3. Накресліть невелику таблицю. Вона повинна містити в собі характеристики як якісних, так і кількісних показників усіх наявних потоків. Для малого виробництва можете скласти матеріальний баланс тільки у формі таблиці.
  4. Складайте необхідний документ за всіма отриманими даними проекту (для нового виробництва). Для діючого виробництва розробіть матеріал баланс за досягнутими показниками діяльності виробничих процесів за останній рік перед розробкою регламенту.
  5. Використовуйте у вигляді вихідної величини, при розрахунку даних в матеріальному балансі, розмір заданої в проекті річної продуктивності підприємства по якомусь основному виробу або по вступнику матеріалу (сировини). Проведіть цей розрахунок у величині часовий продуктивності. Дану величину можете визначити з річної, враховуючи значення робочих днів за рік, кількість робочих змін за добу, а також годинну тривалість кожної зміни.
  6. Відніміть з числа робочих днів усі ті дні, які були пов’язані з ремонтом або профілактикою обладнання відповідно до прийнятої системи планово-попереджувального ремонту.
  7. Розрахуйте матеріал баланс по блок-схемі. Для цього використовуйте наступні дані: склад вхідних потоків схеми, величину виходу продуктів, стехіометричні показники, їх співвідношення, коефіцієнти утилізації, практичні значення втрат випущених продуктів на кожному окремому блоці схеми і нормативи по складу вихідних потоків схеми.