Як скласти матеріальний звіт

Як скласти матеріальний звіт

Матеріальний звіт — це документ, який відображає рух матеріальних ресурсів підприємства протягом періоду (місяця, кварталу, року) і показує залишки МТР на початок і кінець періоду. Складання матеріального звіту входить в обов’язок матеріально відповідальних осіб (МВО). Матеріальні звіти складаються МВО-ами в перших числах місяця, наступного за звітним, і здаються в бухгалтерію підприємства. Як скласти матеріальний звіт?

Інструкція

  1. Отримайте в бухгалтерії підприємства інструкцію про складання матеріального звіту, або Наказ «Про облікову політику», де має бути вказаний порядок обліку матеріальних ресурсів, їх групування, формування середніх цін, порядок приходу і списання.
  2. Виведіть залишки матеріальних ресурсів на початок місяця. Ці дані ви можете отримати в бухгалтерії підприємства. Якщо вони відсутні, проведіть інвентаризацію. У цьому випадку датою початку період для матеріального звіту стане дата проведення інвентаризації. Залишки повинні бути відображені не тільки в кількісному, а й у вартісній формі. Відобразіть залишки матеріальних ресурсів на початок періоду в рядках звіту.
  3. Відобразіть в матеріальному звіті всі ресурси, які ви отримували протягом звітного періоду. Цю операцію проведіть на підставі первинних документів: накладних, вимог, заявок і т.д. Відображення у звіті проводите не тільки в кількісному / натуральному вираженні, але й у вартісному. Для цього в звіті передбачте графу «Ціна / собівартість». Враховуйте однакові ресурси з різною ціною / собівартістю надходження окремо, відображаючи їх в різних рядках звіту.
  4. Відобразіть в матеріальному звіті всі ресурси, які були вами видані / відпущені у звітному періоді. Цю операцію теж проведіть на підставі відповідних первинних документів: чеків, вимог на відпустку / відвантаження, накладних, заявок — тих документів, які встановлені для даного виду операцій на вашому підприємстві. Відображення витрат матеріальних ресурсів проводите в розрізі споживачів. Для цього, передбачте по вертикалі колонки
  5. Проведіть розрахунок залишків матеріальних ресурсів на кінцеву дату періоду. Для цього використовуйте формулу: Залишок на кінець періоду = Залишок на початок періоду + прихід за період — Витрата за період. Відобразіть розраховані залишки в матеріальному звіті. Поведіть звірку з суміжними цехами (внутрішнє переміщення) і з бухгалтерією підприємства. Здайте звіт у бухгалтерію.