Як скласти методичний план

Як скласти методичний план

Методичний план — це якийсь алгоритм, схема, покрокові дії, виконання послідовних завдань для досягнення мети. Це один з етапів управління будь-яким процесом, наприклад, навчальним або виховним. Різновидів методичних планів досить багато. Але схема приблизно однакова. Один з найбільш затребуваних — план методичної роботи школи на навчальний рік.

Інструкція

  1. Пам’ятайте, що методична діяльність школи — це система заходів, заснована на сучасних досягненнях освітньої науки і практики. Методична робота повинна бути спрямована на розвиток творчих здібностей учнів і педагогів.
  2. У навчальному закладі необхідно організувати відповідне методичне об’єднання вчителів і через нього здійснювати роботу. Наприклад, методичне об’єднання вчителів початкових класів. Як правило, в школі 6-8 МО.
  3. Складіть план методичної роботи на навчальний рік згідно з напрямками навчального закладу. Виходячи з цього річного плану, МО повинні скласти свої плани методичної роботи.
  4. Використовуйте при складанні методичного плану нормативні документи: закон про права дитини, закон про освіту, Положення про освітній установі, Федеральний державний стандарт другого покоління, статут вашого навчального закладу, перспективний план розвитку школи та локальні акти.
  5. Визначте основні напрямки методичної роботи. Наприклад, робота з молодими фахівцями, підвищення кваліфікації та атестація вчителів, участь учнів у різних конкурсах, позаурочна та позакласна діяльність, олімпіадах, розробка методичних посібників і матеріалів і т.п.
  6. Сформулюйте основні цілі методичної роботи школи. Це може бути і одна найбільш важлива мета. Пам’ятайте, що цілі повинні бути реальними, досяжними і важливими конкретно для вашої школи. Наприклад, мета: створити умови для особистісного, соціального, комунікативного та пізнавального розвитку учнів.
  7. Продумайте і сформулюйте завдання методичної роботи. Вони повинні бути спрямовані на досягнення поставленої мети або цілей. Наприклад, завдання: підвищити зацікавленість учнів у вивченні предметів, надати можливість брати участь у різних конкурсах, олімпіадах.
  8. Уявіть річний методичний план у вигляді таблиці, що складається, наприклад, з 5 колонок: номер по порядку, захід, напрямки роботи, термін, відповідальний.