Як скласти молекулярне рівняння реакції

Як скласти молекулярне рівняння реакції

Хімічні реакції, тобто взаємодії речовин, що супроводжуються зміною їх складу, можна описати молекулярними рівняннями. У декого може виникнути питання: як же скласти це молекулярне рівняння?

Інструкція

 1. Реакція повинна бути можлива, тобто її протікання припустимо з точки зору загальновідомих фізичних і хімічних законів. Наприклад:

  Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 — така реакція між цинком і соляною кислотою можлива;

  2Au + 6HCl = 2AuCl3 + 3H2 — а ось ця реакція між золотом і соляною кислотою неможлива, хоча й, цинк і золото — метали. Причина в розташуванні цинку і золота в «електрохімічному ряді напруг». Цинк розташовується набагато лівіше водню, а золото, відповідно, набагато правіше.
 2. У лівій частині рівняння записуються формули речовин, що вступають в реакцію («вихідні речовини»), а в правій частині рівняння — формули речовин, які утворюються в результаті реакції («продукти»).
 3. Хоча йдеться про рівняння, треба твердо запам’ятати: математичне правило «Від зміни місць доданків сума не змінюється» тут не діє. Іншими словами, в молекулярному рівнянні хімічної реакції ні в якому разі не можна міняти місцями ліву і праву частину. Від цього абсолютно зміниться його сенс. Наприклад:

  AgNO3 + KBr = KNO3 + AgBr (осад) — реакцію в такому вигляді записати можна, вона протікає до кінця, так як утворюється малорастворимое речовина — бромисте срібло;

  AgBr + KNO3 = AgNO3 + KBr — а ось у такому вигляді (хоча ви всього лише поміняли місцями ліву і праву частини) вона не піде.
 4. Коефіцієнти необхідно підібрати так, щоб кількість атомів будь-якого елемента в лівій і правій частинах було однаковим. Наприклад:

  Na2SO4 + 2BaCl = 2NaCl + BaSO4.

  Легко можна переконатися, що і в лівій, і в правій частині рівняння містяться по два атома натрію, чотири атома кисню, два атома барію, два атома хлору і одному атому сірки.
 5. Щоб було легше складати молекулярні рівняння реакцій, треба відразу запам’ятати просте правило: реакція йде до кінця, якщо хоча б один з продуктів реакції залишає реакційну зону, тобто випаровується у вигляді газу або випадає в осад, якщо є малорозчинних речовиною. Наприклад:

  H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2CO3.
 6. Настає вугільна кислота (Н2СО3) настільки нестійка, що практично миттєво розкладається на вуглекислий газ і воду. Тому реакцію можна відразу ж написати в кінцевому вигляді:

  H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2O + CO2.