Як скласти наказ про облікову політику

Як скласти наказ про облікову політику

Облікова політика — це документ, в якому визначені способи вимірювання, обліку та узагальнення всіх фактів господарської діяльності організації. Облікова політика вводиться на підприємстві наказом керівника.

Інструкція

 1. На фірмовому бланку, якщо такий є в організації, а якщо ні, то на звичайному аркуші формату А 4, вгорі посередині рядка вкажіть вид документа: «Наказ».

  На наступне рядку позначте номер і дату реєстрації наказу в журналі обліку («від __.__.20__ р. № ___»), а рядком нижче — назва, наприклад,« Про облікову політику відкритого акціонерного товариства «Вимпел».
 2. У преамбулі (вступній частині) вкажіть цілі видання наказу та нормативну базу, на підставі якої він видається, наприклад: «Відповідно до Федеральним законом« Про бухгалтерський облік »та Положенням з бухгалтерського обліку« Облікова політика організації »(ПБУ 1 / 2008, в редакції від 08.11.2010 р.), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 6 жовтня 2008 р. № 106н, наказую: … ».
 3. Основний текст документа, який йде після слова «наказую», оформіть з нового рядка у вигляді пронумерованих пунктів, наприклад «наказую:

  1. Затвердити облікову політику відкритого акціонерного товариства «Вимпел» (далі по тексту — облікова політика).

  2. Установити, що облікова політика застосовується з __.__. 2012 р. ».

  Якщо наказ видається замість старого, що втратив актуальність, вкажіть у наступному пункт:

  «3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ від __. __.2005 Р. № ___ «Про облікову політику відкритого акціонерного товариства« Вимпел ».
 4. Визначте в наказі осіб, відповідальних за його виконання, а також за застосування облікової політики на підприємстві:

  «4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера організації Іванова В.В. »

  Наказ підписується уповноваженим керівником. На документі проставляється печатка організації. Якщо ви відповідальні за видання наказу, простежте за тим, щоб всі причетні співробітники були своєчасно з ним ознайомлені.