Як скласти опорний конспект

Як скласти опорний конспект

Складання опорного конспекту є одним з найважливіших прийомів навчання. Це вторинний текст, тому що в ньому, в короткій формі, передаються основні відомості оригінальне. Опорний конспект може складатися як учителем, щоб школярі засвоїли подану в ньому інформацію з певної теми, так і учнями, для оцінки їхніх знань з предмета. По суті, виклад інформації в формі конспекту є своєрідною «презентацією» знань, умінь і навичок учнів.

Вам знадобиться

- Вихідний науковий текст;
- Літературний матеріал.

Інструкція

 1. Зустрітися з основними вимогами, що висуваються до змісту і форми запису опорного конспекту.

  • Повнота викладу матеріалу;

  • Послідовність і логічність у відображенні теми;

  • Лаконічність запису: опорний конспект за обсягом повинен складати не більше аркуша і відтворюватися в усній формі за 5-7 хвилин;

  • Структурування записів, тобто виклад матеріалу по пунктах у формі простого або складного плану. При цьому кожен блок повинен висловлювати закінчену думку;

  • Розстановка акцентів, тобто виділення ключових слів, понять за допомогою рамок, шрифтів, різних кольорів та графічних прийомів (стовпчик, діагональ і т.д.);

  • Наочність;

  • Зв’язок з матеріалами підручника, довідника та інших видів навчальної літератури.
 2. Запишіть назву теми по предмету. Ознайомтеся з необхідним матеріалом по тексту підручника, посібника, довідника тощо Виділіть головне в досліджуваному матеріалі, складіть конспект у вигляді простих записів.
 3. Виберіть ключові слова чи поняття, що відображають суть досліджуваної теми. Залежно від мети складання опорного конспекту, виклад вихідного тексту може бути самим різним за формою, наприклад: у вигляді слів, словосполучень і пропозицій на уроках гуманітарного циклу; схем, таблиць та формул за фізико-математичних дисциплін. Також можна використовувати малюнки і різні графічні символи. Кожне з ключових понять повинно впливати на читача як опорний сигнал.
 4. Продумайте спосіб «кодування» знань, вибравши для цього необхідні прийоми.

  Використовуйте прийом скорочення слів, для економії часу при складанні опорного конспекту. Зазвичай скорочуються слова, найбільш часто вживані на уроках, наприклад: ССП (складносурядне речення), сл.соч. (Словосполучення), фіз. (Фізичний), д. (дата). Також ви можете використовувати графічні позначення, що відображають суть викладеного матеріалу. Наприклад, в опорному конспекті по теме «Злите і роздільне написання НЕ з частинами мови» можливе вживання математичних знаків «+» (для позначення злитого написання) і «-» (для позначення роздільного).
 5. Складіть опорний конспект, з урахуванням вимог до форми і змісту записів.