Як скласти організаційну структуру підприємства

Як скласти організаційну структуру підприємства

Ефективне функціонування будь-якої організації, державної або комерційної, залежить від того, наскільки грамотно структурована її діяльність. Для цього необхідно скласти організаційну структуру підприємства: визначити рівні управління і функціональні блоки, способи взаємодії між ними, і, крім цього, вирішити питання кадрового складу. Організаційна структура встановлює оптимальну кількість і склад необхідних підрозділів і підпорядкованість посад.

Інструкція

  1. При складанні оптимальної організаційної структури ви повинні врахувати ті цілі, які поставлені перед вашим підприємством, завдання, які воно буде вирішувати, і врахувати зовнішні фактори, що впливають на його діяльність. Це забезпечить ефективну взаємодію з зовнішнім середовищем. Ефективне структурування дозволить оптимізувати зусилля персоналу, задовольнити вимоги і потреби споживачів вашої продукції, досягти поставлених цілей. На початковому етапі вам необхідно буде проаналізувати діяльність компанії.
  2. Усі робітники і технологічні процеси, які необхідні для нормального функціонування підприємства розбийте в окремі блоки. Виділіть ті відділи, які є традиційними: бухгалтерія, відділ кадрів, канцелярія, господарський та юридичний відділ. Ті підрозділи, які працюють в замкнутому технологічному циклі, виділіть у структурі в окремі одиниці відповідно до характеру тих виробничих завдань, які вони будуть виконувати.
  3. Продумайте існування горизонтальних зв’язків між підрозділами. Визначте, які з них будуть взаємодіяти один з одним і продумайте характер цієї взаємодії. Якщо ви — виробник товарів чи іншої продукції, то традиційним видом взаємодії буде безпосередньо виробництво — відділи продажів або збуту — фінансовий облік.
  4. Визначте штатний склад кожного підрозділу і встановіть вертикальні зв’язки між посадами, ієрархічну підпорядкованість. Це необхідно для здійснення процесу управління і координування діяльності кожного підрозділу.
  5. Встановіть вертикальні зв’язку, за допомогою якого керівництво буде координувати й управляти процесами виробництва, діяльністю всього підприємства. Відобразіть ланцюжок управління, за якої рішення будуть доводитися до безпосередніх виконавців зверху вниз.
  6. Призначте керівників підрозділів, визначте кожному коло обов’язків і зону відповідальності. При цьому слід врахувати, що один і той же питання має вирішувати один підрозділ, а не кілька. Тільки керівник підрозділу повинен здійснювати керуючі функції. Рішення будь-яких питань має бути довірено того підрозділу, який, в силу свого функціоналу та відповідальності, впорається з ними краще, ніж інші.