Як скласти план дипломної роботи

Як скласти план дипломної роботи

Написання і захист дипломної роботи — заключний етап підготовки студента за тією спеціальністю, яку він вибрав для себе кілька років тому. Це привід для того, щоб продемонструвати основні навички, яким навчають у будь-якому вищому навчальному закладі: вміння працювати з літературою, аналізувати, робити висновки, структурувати оброблений матеріал і грамотно викладати його. План дипломної роботи є її «скелетом» на який потім «нарощується» іншої її теоретичний і практичний матеріал.

Інструкція

  1. Будь дипломна робота повинна містити вступ, теоретичну частину, практичний аналіз предмета дипломної роботи, рекомендації щодо вдосконалення предмета дипломного дослідження, висновки. Таким чином, крім вступу і висновку вам необхідно розписати утримання трьох основних частин дипломної роботи.
  2. Продумайте, що є об’єктом, а що — предметом вашого наукового дослідження. Це ви повинні описати в теоретичній частині. Для повноти картини, ви можете розбити її не на дві голови, присвячених об’єкта і предмета дипломної роботи, а й дати історичний аналіз об’єкта — основні дати становлення та імена дослідників, які займалися цим питанням. Таким чином, в теоретичній частині у вас буде три глави: історичний аналіз, теоретичний аналіз об’єкта і теоретичний аналіз предмета досліджень.
  3. Розділ, що містить практичний аналіз предмета дипломної роботи, зазвичай пишеться на прикладі якогось конкретного підприємства, якщо ви — юрист, то — на прикладі вузької спеціалізації однієї з галузей права. Обов’язковими главами в цьому розділі є загальна характеристика практичного аналізу та особливості того предмета дослідження, якому присвячена ваша дипломна робота.
  4. У розділі, де ви будете давати рекомендації і показувати напрями вдосконалення предмета вашого дослідження, теж повинні бути, як мінімум, дві голови. У першій ви відобразіть ті проблеми, які виникають в дії розглянутого предмета дослідження, а в другій — пропоновані вами шляхи вдосконалення. Економічні викладки, що підтверджують вашу правоту, можуть увійти до другої главу, але можуть бути викладені окремою главою.

Корисні поради

Рекомендації щодо складання плану дипломної роботи скоректує ваш керівник, ми вказали лише той необхідний мінімум розділів і глав, який повинен увійти в ваш науково-практична праця.