Як скласти план дисертації

Як скласти план дисертації

Від якості написання дисертації залежить, наскільки впевнено ви пройдете її захист. Як і будь-яке наукове дослідження, дисертаційна робота повинна мати строгу структуру, містити логічне і зважене виклад основних положень. Щоб виконати ці умови, особливу увагу початкового етапу роботи над дисертацією, а саме — складання докладного плану.

Інструкція

  1. Для початку складіть робочий план дисертації. Він включатиме зразкову позначення розділів, глав і параграфів. Кожен елементарний (неподільний) розділ наповніть кількома десятками питань, які будуть відображати його зміст. Формулювання питань нагадує постановку конкретних завдань і допомагає всебічно представити проблеми дослідження.
  2. Складіть більш детальний варіант плану, уточнивши і деталізувавши характеристики дослідження. Кожне питання, що вказує на ланцюжок проблем, розбийте на взаємопов’язані частини. Після такого детального аналізу може виявитися, що ряд питань слід об’єднати за новими принципами.
  3. Використовуйте при складанні плану дисертації довільну форму викладу. Робочий план носить творчий характер і не повинен сковувати розвиток ідеї та задумів дослідника.
  4. Слідкуйте за збереженням чіткої структури дисертації, яка включає глави, розділи і параграфи. При цьому немає необхідності з самого початку жорстко ставити назви частин, оскільки їх число і обсяг в ході роботи можуть змінюватися.
  5. Послідовно розробіть внутрішню структуру кожної самостійної частини дисертації. При цьому дотримуйте логічний зв’язок і підпорядкованість питань, встановивши ту послідовність, яка дозволить сприймати дослідження як закінчений твір.
  6. При складанні плану пам’ятайте, що кожен параграф повинен носити дослідницький характер. Включайте в формулювання такі терміни як «довести», «встановити», «з’ясувати», «обгрунтувати» і так далі.
  7. Кожну позицію робочого плану пронумеруйте, а будь-якою зібраною одиниці інформації надайте свій шифр. Це дозволить систематизувати дані і вибудувати внутрішньо несуперечливу структуру кожного параграфа.
  8. Використовуйте при складанні плану окремі картки. На них зручно записувати питання, які ляжуть в основу викладу. Такі рукописні картки легко переставляти, систематизувати, міняючи їх послідовність. Цю ж технологію використовуйте та при складанні попереднього списку використаної літератури, вказуючи на окремих стандартних картках бібліографічний опис джерел.
  9. Після закінчення роботи над первинним варіантом плану ще раз уважно перегляньте його. При необхідності відредагуйте план, усуньте порушення логічної послідовності. Після внесення в план правок переходите до його здійснення.

Корисні поради

Джерела:

«Дисертація. Методика написання. Правила оформлення. Порядок захисту », Ф.А. Кузин, 2001.

«Дисертація. Підготовка, захист, оформлення », Ю.Г. Волков, 2001.