Як скласти план дослідження

Як скласти план дослідження

Планування дослідження необхідно для визначення його організаційних характеристик, розрахунку необхідних коштів, розподілу ресурсів і встановлення методів контролю. Сам план являє собою не що інше, як послідовність заходів, які вирішують поставлену перед дослідниками мету. Разом з тим, не кожна проблема вирішується шляхом послідовного виконання кожного з етапів. Тому план дослідження має передбачати також методи вирішення виникаючих проблем.

Інструкція

 1. Складання плану дослідження починається з вибору методики збору вихідних даних. Вибір методики залежить від того, яке дослідження планується до проведення. Якщо це соціологічне або психологічне дослідження, то інформація отримується методом опитування. При цьому планування дослідження буде, насамперед, мати на увазі метод інтерв’ювання, а також складання опитувальників і анкет.

  Дослідження в галузі фундаментальних і прикладних наук зазвичай проводяться за відпрацьованим шаблонах, знайти які можна в методичних вказівках дослідних інститутів. Будь-яке конкретне дослідження в цих областях сильно залежить від поставлених цілей і використовуваного обладнання, а також від особливостей методології кожної з наук.
 2. Після вибору методу збору даних приступають до розробки питань для анкет. Це не стосується планування наукових досліджень, де досліджуються несоціальні процеси, а в гуманітарних дисциплінах більшість дослідів проводяться саме так. Алгоритм складання питань для такого дослідження виглядає так:

  1. Визначення цілей проведеного опитування.

  2. Розробка питань, відповіді на які здатні стати об’єктом аналізу.

  3. Контроль підібраних питань, їх оцінка, тестування на репрезентативних фокус-групах та узгодження з замовником дослідження.

  Потім відібрані питання вносяться в анкету, причому запитальник зазвичай складається з трьох частин:

  1. Вступ — питання, пов’язані із залученням і утриманням уваги, створенням зацікавленості у респондентів в опитуванні.

  2. Реквізітні частина — дата проведення опитування, його час, інформація про респондента.

  3. Основна частина, при плануванні якої слід звернути увагу на кількість питань, їх послідовність. Крім того, повинно бути передбачено наявність контрольних питань.
 3. Для відповіді на питання, як правильно скласти план дослідження, слід виходити з твердження, що головною його метою є вирішення поставлених перед організаторами завдань. У цьому слід переконатися ще при плануванні, а саме — на етапі аналізу отриманих даних.

  Отримані в результаті опитувань дані є сирими і необробленими, тому вони потребують аналізу. У зв’язку з цим, їх необхідно представити в матричній формі — занести в спеціальні таблиці з зазначенням видів відповідей і частоти кожного з них. Потім проводять статистичний аналіз — визначають середні величини, співвідношення корелляцій і регресії, а також відзначають намітилися тренди. Організація заходів з аналізу даних повинна бути повністю прописана в плані.
 4. Останнім етапом планування та організації дослідження є оформлення висновків і рекомендацій. Ще на етапі планування слід визначити, в якому вигляді будуть представлені результати. Висновки пишуться тільки на підставі результатів дослідження, а при підготовці рекомендацій можуть використовуватися знання, що знаходяться за рамками проведеного дослідження.