Як скласти план евакуації

Як скласти план евакуації

План евакуації людей при пожежі складається відповідно до ГОСТ Р 12.2.143-2002 для всіх нежитлових експлуатованих будівель. У ньому повинні бути враховані особливості поведінки людей у ​​разі пожежної небезпеки, поверхові планувальні рішення, надійність, розміри і тип комунікаційних шляхів. Він повинен бути складений з урахуванням передбачуваної потужності потоку людей, режиму експлуатації будівлі і місць розміщення активних і пасивних систем пожежогасіння.

Інструкція

  1. План евакуації повинен складатися з графічної та текстової частини. Якщо площа поверху більше 1000 кв.м, то для кожної секції повинен бути складений окремий план. У разі експлуатації будівлі в денний і нічний час розробляються два варіанти плану. Вони повинні висіти в доступному, видному місці.
  2. Графічна частина складається з поверхового плану, в якому зазначаються за допомогою суцільних зелених стрілок рекомендовані основні шляхи можливого виходу з поверху для кожного окремого приміщення. Пунктирними зеленими стрілками на плані відзначаються запасні шляхи евакуації. У графічній частині повинні бути зазначені місця розташування телефонів, засобів пожежогасіння, аварійних виходів, місць включення систем пожежної автоматики і місце, де розташований даний план евакуації. У нижній частині графічної схеми повинні бути вказані умовні позначення з розшифровкою кожного умовного знака. Креслення не повинен містити зайвих, захаращують деталей.
  3. Текстова частина плану повинна містити інструкцію або пам’ятку про дії в разі пожежної небезпеки. Вона повинна бути оформлена в табличному вигляді. У графах таблиці вказується перелік і порядок дій, призначається відповідальний виконавець. До обов’язкових дій відносяться сповіщення про пожежну небезпеку, організація евакуації, перевірка приміщень поверху на предмет того, чи всі люди покинули їх, а також перевірка спрацьовування системи протипожежної автоматики. У таблиці також необхідно передбачити дії у разі неспрацьовування системи автоматичного пожежогасіння: гасіння загоряння й евакуація обладнання та майна.
  4. План евакуації затверджується керівником підприємства або орендодавцем, узгоджується в органах Держпожнагляду. Він повинен бути підписаний посадовими особами, відповідальними за його складання і мати підписи співробітників, які з ним ознайомлені. План схема евакуації при пожежі повинна бути продубльована в залежності від необхідної кількості місць його розміщення та з урахуванням використання його при регулярних навчальних тренуваннях.