Як скласти план фінансової діяльності

Як скласти план фінансової діяльності

На сьогоднішній день кожне підприємство прагне організувати довготривалий збут продукції як основну складову стабільного прибутку. Для успішної реалізації подальших виробничих планів необхідно розробляти стратегічне планування діяльності підприємства, яке в результаті оформляється бізнес-планом. Основним розділом бізнес-плану, на який спираються інвестори і керівники, є фінансовий план.

Інструкція

  1. Почніть зі складання звіту про прибуток і збитки. Даний звіт буде бути першим параграфом фінансового плану підприємства. У звіт про прибутки і збитки дозволите прогнозовані значення виручки від продажу продукції за наступні 2 роки. Рекомендується оформляти звіт у вигляді таблиці. Основними рядками цієї таблиці будуть такі показники, як: виручка від реалізованої продукції, вартість проданих товарів, адміністративні витрати, витрати на виплату відсотків, податки і витрати на продажу. При підрахунку вартості проданих товарів не забудьте врахувати такі статті, як: витрати матеріалів, зарплата працівників, оренда і страховка, амортизація, податки на нерухомість і комунальні послуги.
  2. Відобразіть планові показники по готівковим грошовим надходженням. План по готівки — це другий параграф фінансового плану. Даний звіт необхідно скласти у вигляді таблиці. У звіті необхідно відобразити місячний план надходжень і витрат на підприємстві за 1 рік. У план необхідно включити такі статті, як: отримані грошові кошти, джерела капіталу, заробітна плата, матеріали, куплене обладнання, ремонти приміщень та адміністративні витрати.
  3. Складіть прогнозний баланс активів і пасивів на вашому підприємстві. Даний баланс буде третім параграфом фінансового плану. В баланс необхідно включити такі статті, як: грошові кошти, рахунки дебіторів (рахунки до отримання), товарно-матеріальні запаси, основний капітал, амортизація, залишкова вартість основного капіталу та нематеріальні активи.
  4. Оформіть звіт по основним фондам, який буде представляти собою 4-й параграф фінансового плану. До звіту дозволите вартість заводського та офісного обладнання, а також відобразіть дати покупки основних фондів, причини покупки, норми амортизації і джерела фінансування.
  5. Розрахуйте показники фінансової діяльності і відобразіть їх значення в заключному параграфі фінансового плану. Тут необхідно відобразити значення таких показників, як: повернення інвестицій, чистий прибуток до виручки від реалізації, поточна ліквідність, термін звітів до отримання, строк звітів до оплати, середній термін зберігання товарно-матеріальних цінностей, оплату відсотків, відношення заборгованості до власного капіталу та інше .