Як скласти план підвищення

Як скласти план підвищення

Підвищення кваліфікації педагогів має відбуватися за ретельно розробленим планом. Він дозволить педагогу планомірно підготуватися до процедури атестації, рівномірно розподіливши навантаження. Як правило, у складанні плану педагогу надає допомогу методична служба дитячого саду.

Інструкція

  1. План підвищення кваліфікації складається приблизно на два роки. Протягом цього часу педагог готується до захисту своєї роботи. Методична служба безперервно відстежує дії педагога, супроводжуючи і надаючи йому своєчасну допомогу.
  2. У план першого року слід включити такий момент, як визначення теми для самоосвіти педагога, мети і завдань дослідження. Тема повинна відповідати загальній темі методичної дошкільної установи, а також бути актуальною для дослідження. Крім того, бажано, щоб дане дослідження було цікаво для педагога. Це забезпечить відповідальне ставлення до якості дослідницької роботи.
  3. Наступний момент плану — це вивчення літератури з обраної теми. Це дозволить педагогу зануритися в проблему, підібрати для себе найбільш ефективні методи і прийоми дослідження. Весь перелік використовуваної літератури потім вказується в роботі. При цьому всі джерела розташовуються в алфавітному порядку.
  4. Також в план першого року підготовки включається проведення констатуючого експерименту на групі дітей. Він дозволить визначити початковий рівень знань, умінь і навичок дошкільників.
  5. План другого року містить проходження курсів підвищення кваліфікації. Після проходження курсів педагогу вручається сертифікат та посвідчення. Ці документи підтверджують відповідність знань педагога заявленої кваліфікаційної категорії.
  6. Крім цього, протягом другого року роботи педагог проводить формує експеримент з групою дітей. Після проведення серії завдань на формування певних знань, умінь і навичок відстежується кінцевий результат. Контрольний експеримент покаже динаміку розвитку дошкільнят.
  7. У плані прописується і відкритий захід. Дата проведення заходу може коригуватися. На відкритий перегляд запрошуються члени атестаційної комісії. Після проведення заходу проводиться аналіз всієї роботи педагога. В ході обговорення виноситься рішення про відповідність або не відповідність рівня педагога заявленої кваліфікаційної категорії. У разі позитивного рішення відділом освіти видається наказ про присвоєння педагогу відповідної категорії.
  8. У міру виконання пунктів плану, педагог проставляє у відповідній графі відмітку про виконання.