Як скласти план роботи школи

Як скласти план роботи школи

Від того, наскільки добре будуть продумані всі частини плану роботи освітньої установи, багато в чому залежить результативність діяльності педагогічного колективу та учнів школи. План повинен бути складений у відповідності з нормативними документами, а також мати свою спрямованість.

Інструкція

  1. План роботи школи, як правило, складається на один рік. У його розробці беруть участь не тільки керівник школи та його заступники, а й представники профспілкової організації та делегати від вчительської громадськості.
  2. Цей документ охоплює всі сторони шкільного життя. Він повинен бути складений відповідно до Закону «Про освіту» та суворо дотримуватися федеральних стандартів.
  3. У ньому необхідно відобразити роботу з педагогічним колективом. Наприклад, запланувати підвищення кваліфікації працівників освіти (навчання на курсах, атестація вчителів, організація семінарів та круглих столів). Потрібно продумати ефективну роботу методичних об’єднань педагогів, а також участь кращих вчителів у конкурсах професійної майстерності або національних проектах.
  4. Поставте цілі і завдання у навчанні школярів. Наприклад, домогтися ста відсотків успішності учнів і п’ятдесяти відсотків якості знань. Потрібно написати, яким способом ви плануєте досягти цих показників у навчанні. Наприклад, можна запланувати збільшення кількості навчальних годин на вивчення окремих дисциплін або індивідуальну роботу зі слабко устигаючими учнями, можна продумати роботу різних курсів або додаткових занять за рахунок коштів освітньої установи.
  5. В плані повинна бути відображена також виховна робота педагогічного колективу на рік. Потрібно визначитися з пріоритетним напрямком у виховній діяльності, наприклад, запланувати роботу по духовно-моральному вихованню школярів. Далі вам потрібно продумати заходи, які будуть проведені в школі відповідно до вибраним напрямком. Відобразіть в плані також і роботу різних гуртків.
  6. Обов’язково продумайте форми роботи з батьками. Наприклад, потрібно відзначити питання про створення Опікунської ради в школі, а також систематичного проведення загальношкільних зборів та засідань батьківського комітету.