Як скласти план статті

Як скласти план статті

Складання плану для створення майбутньої статті дозволяє домогтися ясності, а також цілісності інформації, викладеної в даному тексті. Автор, подібно художнику, придумують власні зображення з певним змістом, повинен детально побудувати такий план.

Інструкція

  1. Придумайте найбільш відповідна назва для своєї статті. Воно повинно вказувати на зміст статті, а також бути привабливим і помітним. Адже через неточного найменування важлива і необхідна стаття може виявитися просто непоміченою.
  2. Зверніть увагу на складові частини в статті: анотацію, вступну частину (введення), основну частину (методики дослідження), висновки (висновку) і список літератури.
  3. Пам’ятайте про те, що анотація виконує функцію розгорнутого назви статті і також повинна оповідати про зміст роботи. Можете саме в цій частині статті відобразити, що, на вашу думку, є найбільш цінним і застосовним якістю у виконаній вами роботі.
  4. Напишіть введення. Опишіть в ньому необхідність постановки виробленої роботи, і яке місце досліджуваний об’єкт (залежить від теми статті) займає серед інших аналогічних розробок. Необхідно знайти попередників цих проектів і проаналізувати їх роботи.
  5. Сформуйте основну частину тексту. Вибрати найбільш підходящу завдання для проведення аналізу або для опису характеристики даного розглянутого об’єкта. Побудуйте аналогічну ланцюжок, щоб читачам було цікаво читати вашу статтю: розберіться в поставлених проблемах.
  6. Використовуйте графіки, таблиці або діаграми, якщо у вашій статті передбачено будь-яких обчислення або багато цифрових даних. Це допоможе вам представити всі результати в найбільш наочній формі для ваших читачів.
  7. Зробіть висновки за основним змістом статті. Вони повинні показувати, що було отримано в ході викладу матеріалу, якими способами можна вирішувати проблеми і т.д. Зверніть увагу, що висновки не повинні бути занадто численними. При цьому вони повинні володіти формою відповідних тез (наприклад, можете почати написання висновку так: «За твердженням відомого фахівця …»).
  8. Вкажіть кілька джерел використаної літератури, тобто за допомогою яких джерел ви констатували факти, зазначені в цій статті.