Як скласти план виховної роботи

Як скласти план виховної роботи

Виховний процес у дитячому саду повинен здійснюватися за певним планом. Це забезпечить рівномірне навантаження на дітей, а також дозволить планомірно реалізувати поставлені завдання. Але як саме скласти детальний план виховної роботи?

Інструкція

  1. План виховної роботи реалізується у відповідності з тими завданнями, які пропонуються основної загальноосвітньої програмою дошкільного навчального закладу. Робочі плани вихователів зазвичай є перспективний і календарний плани. Перспективний можна оформити у вигляді сітки, куди вносяться теми занять відповідно до програми. Цілі занять повинні відображати виконання поточної річного завдання.
  2. Форму календарного плану педагоги і адміністрація дитячого саду можуть визначити і затвердити на першому педагогічній раді в навчальному році (зазвичай його проводять наприкінці серпня). Він теж зазвичай виконується у вигляді сітки, але також може бути представлений як таблиця. Для педагогів-стажистів допустимо ведення мінімального календарного плану, де вони можуть робити лише основні позначки.
  3. Календарний план включає в себе наступні блоки: ранковий відрізок часу, освітню діяльність, прогулянку, вечірній час. Кожен блок передбачає вирішення певних завдань, які прописуються в плані. Це дозволяє відстежити діяльність педагога, а також здійснити самоконтроль.
  4. При плануванні в другій половині дня блоку занять, потрібно контролювати навантаження на дітей. Найкраще включати заняття з образотворчого творчості, музичні та фізкультурні. Гурткова діяльність також планується в другій половині дня.
  5. При плануванні прогулянок (денний і вечірній) необхідно, щоб завдання вечірньої прогулянки продовжували виконання завдань денний. Так знання будуть засвоюватися дітьми більш успішно, закріплення нової інформації пройде швидше.