Як скласти платіжний календар


 

Планування є невід’ємною частиною процесу управління грошовими потоками. Воно дозволяє побачити реальну фінансову ситуацію на підприємстві, оцінити його платоспроможність і скласти необхідні прогнози. Одним з інструментів фінансового планування є складання платіжного календаря.Вам знадобиться

-дані про кредиторську і дебіторську заборгованості

Інструкція

  1. Платіжний календар включає в себе дані про надходження грошових коштів на підприємство і його платежах. Зазвичай складається на квартал з розбивкою на місяці або більш короткі періоди. При його використанні необхідно відстежувати стан виробництва, запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості. Він являє собою план руху грошей в короткостроковому періоді і затверджується в рамках лімітів і можливостей підприємства.
  2. У першому розділі календаря відображені витрати, тобто всі майбутні розрахунки і перерахування коштів, у другому — всі очікувані надходження. Необхідно, щоб між ними була рівність, а в кращому випадку, перевищення доходів над витратами. Основна його мета — уникнути розривів між надходженнями і платежами, коли у підприємства спостерігається відсутність необхідних коштів.
  3. Використання платіжного календаря дозволяє виявити фінансові помилки, брак коштів, резерви. Допомагає зрозуміти причини сформованих негативних ситуацій і визначити заходи по їх усуненню. Для його складання необхідні такі документи: план реалізації продукції, кошториси витрат на виробництво, договори, рахунки-фактури, план капітальних вкладень, графіки виплати заробітної плати, виписки по рахунках організації з відповідними додатками.
  4. Процес складання платіжного календаря складається з декількох етапів. По-перше, необхідно обрати період планування. Це може бути квартал, місяць, декада і навіть тиждень. По-друге, визначається планований обсяг реалізації виходячи з обсягу виробництва в обраному періоді і змін залишків. По-третє, розраховується величина можливих грошових надходжень. Далі оцінюються очікувані витрати, і визначається сальдо. Воно являє собою різницю між сумами, які повинні будуть вступити та витратами в аналізованому періоді. У результаті підведення підсумків виявляється нестача або надлишок коштів на підприємстві.
  5. Очікуване сальдо доходів і витрат порівнюють з наявним мінімальним страховим запасом коштів. Якщо величина планованих платежів виявиться більше, ніж надходжень з урахуванням залишків на рахунках, то це може говорити про погіршення фінансового стану. Надлишки свідчать про стабільну роботу підприємства і його платоспроможності.
  6. Платіжний календар дозволяє управляти кредиторської та дебіторської заборгованістю, оперативно отримувати інформацію про рух грошових потоків, визначати потребу в короткостроковому кредиті і дає можливість уникнути невідповідності в часі платежів і розрахунків.