Як скласти початковий баланс

Як скласти початковий баланс

Усі факти господарського життя будь-якої організації відображаються в бухгалтерському балансі. Після закінчення звітного періоду підраховуються обороти по кожному рахунку і сальдо в кінці періоду. Щоб баланс зійшовся, необхідно звіряти записи аналітичного і синтетичного обліку. Результати розрахунків впливають на величину залишків товарних і матеріальних цінностей, прибутків і незавершеного виробництва. На достовірність балансу впливає і правильність утворення резервів, які з’являються за рахунок витрат виробництва і впливають на суму прибутку.

Інструкція

  1. Баланс класифікується залежно від цілей складання з кількох видів. Початковий баланс складається на момент виникнення підприємства. У ньому визначається сума цінностей, з якою воно починає свою діяльність. На початку господарської діяльності капітал підприємства змінюється щодня. Все впливу відбуваються завдяки здійсненню господарських операцій. Після кожної операції неможливо складати баланс по кожному рядку, тому його слід складати на певну дату: або раз на місяць, або раз на квартал.
  2. Все різноманіття операцій можна об’єднати в чотири групи. Перша — група операцій, яка викликає зміна тільки в активі початкового балансу, то є одна стаття збільшується, інша зменшується на однакову суму. Це процес видозміни складу господарських засобів, при цьому валюта балансу в цілому не змінюється.
  3. Друга група — група операцій, що викликає зміни тільки в пасиві, тобто одна з його статей збільшується, інша зменшується на однакову суму. Це процес видозміни джерел господарських коштів, валюта також не змінюється.
  4. Третя група — операції, що змінюють і актив, і пасив одночасно на однакову суму. Збільшується стаття майна в активі і у відповідній статті пасиву. Валюта зазнає змін у бік збільшення.
  5. І остання група — група операцій, що викликають зміни в активі і в пасиві в один час в сторону зменшення, то є одна стаття активу і одна стаття пасиву зменшуються. Валюта балансу на величину суми господарської операції зменшується.
  6. Початковий баланс складається і для підприємств, які були утворені на умовах правонаступництва діючих раніше господарських суб’єктів. Якщо підприємство було створено на базі діючого господарюючого суб’єкта, то початковий баланс відповідає заключного ліквідаційного балансу підприємства, правонаступником якого стає новостворений суб’єкт. У такому разі необхідне уточнення оцінки деяких окремих статей ліквідаційного балансу.
  7. Якщо початковий баланс складається для підприємства, купленого на аукціоні, необхідно ввести в баланс позитивну або негативну ціну організації.

Зверніть увагу

При перевірці бухгалтерського балансу на достовірність, спочатку перевіряється правильність відрахувань у резерви і їх використання.